Uroczystość poświęcenia kaplicy i założenie klauzury papieskiej u s. Karmelitanek w Witynach k. Ełku

We wtorek 17 lipca 2018 r. w ełckim Karmelu miała miejsce wyjątkowa uroczystość: poświęcenie kaplicy oraz założenie klauzury papieskiej. Eucharystii przewodniczył bp Jerzy Mazur. Wśród uczestników byli karmelici z warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych, kapłani z diecezji ełckiej, alumni, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych oraz wierni z diecezji, zaprzyjaźnieni z Siostrami.

Jak podkreśliła s. Maria Jadwiga od Chrystusa Króla OCD, matka przełożona, jest to najważniejszy akt liturgiczny w tej świątyni: „Tak oto nasza kaplica całkowicie i na zawsze staje się własnością Pana i domem modlitwy”.

W tym roku, 26 kwietnia diecezja ełcka wraz z Siostrami przeżywała radość erygowania klasztoru. Tym razem Siostry zaprosiły wspólnotę diecezjalną do dziękczynienia Panu Bogu za dar poświęcenia kaplicy oraz udział w akcie założenia klauzury papieskiej. Na ten historyczny moment, poświęcenia kaplicy Siostry przygotowywały się od czternastu lat. Bp Mazur w homilii przypomniał zgromadzonym najważniejsze wydarzenia i dzieje tworzenia Klasztoru Karmelitanek Bosych na Mazurach. Mówił: „Jest za co dziękować Bogu, jest za co Go uwielbiać. To godny Dom Boży, godne miejsce modlitwy. Niech z tego miejsca płynął do Boga Trójjedynego  modlitwy w intencjach Kościoła powszechnego, Kościoła ełckiego, naszej Ojczyzny oraz szczególnie polecane naszym Siostrom Karmelitankom”.

Biskup zauważył również, że liturgiczny akt poświęcenia kaplicy przypomina istnienie innej świątyni, jaką jest człowiek. „Ta świątynia, jaką jest serce człowieka ochrzczonego została konsekrowana przez sakrament chrztu świętego. W niej chce zamieszkać Bóg Trójjedyny” – mówił bp Jerzy Mazur.

Klasztor pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach koło Ełku zyskał przepiękną kaplicę, gdzie na codziennej modlitwie będą gromadziły się Siostry w części klauzurowej i świeccy podczas większych uroczystości.

Związane z uroczystością dekrety odczytał ks. kan. Marcin Maczan, kanclerz Kurii Biskupiej. Natomiast dokumenty oraz symboliczny klucz klauzury papieskiej na ręce matki przełożonej złożył Biskup Ełcki.

Wojciech Ciak, delegat prowincjała ds. Sióstr Karmelitanek Bosych wyraził wdzięczność biskupowi oraz wspólnocie diecezjalnej za życzliwość i troskę o Siostry i klasztor. Zachęcał, aby nasze zmagania powierzać Maryi i w duchu św. Teresy, mamy w tych zmaganiach trwać do końca. „Ufamy, że tak jak ten Klasztor i kaplica były wznoszone z wielką ufnością i nadzieją zawierzając Maryi, to miejsce będzie taką szczególną przestrzenią, w której wszyscy będą znajdowali nadzieję” – mówił zakonnik. Wyjaśnił również na czym polega założenie klauzury papieskiej: „Założycielka św. Teresa od początku Reformy wybrała samotność klauzury jako wyraz i sposób naśladowania Chrystusa według rad ewangelicznych, aby toczyć duchowy bój o chwałę Pana dla dobra Jego Kościoła. Tak też nasze Siostry Karmelitanki Bose zobowiązane są do zachowywania klauzury papieskiej. W praktyce oznacza to, że nie opuszczają terenu klasztoru i ogrodu zamkniętego klauzurą z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo”.

W słowie skierowanym do zgromadzonych Siostry wyrażały swoją wdzięczność za zaangażowanie duchowe i materialne: „Sercami przepełnionymi radością i wzruszeniem pragniemy podziękować dobremu Bogu za ten wielki cud dzisiejszej uroczystości. Bez waszego kochającego, oddanego Bogu serca, waszej ofiary, pomocy oraz ogromnego zaangażowania w trud budowania naszej kaplicy i klasztoru w ogóle nie byłoby Karmelu na Mazurach” – za pośrednictwem kapelana, przekazały Siostry.

Na zakończenie Biskup Ełcki zwrócił się do Sióstr przebywających za klauzurą: „Trwajcie na modlitwie na tym wzgórzu klasztornym. Trwa z wami Maryja Matka Jezusa i nasza Matka, Matka Nadziei. Bądźcie  miłością w sercu Kościoła, żyjcie nią i wypraszajcie tę miłość dla nas wszystkich”.

Przełożoną ełckiego Klasztoru jest s. Maria Jadwiga od Chrystusa Króla OCD. Obecnie przebywa tu ok. dziesięciu sióstr. Pierwszym kapelanem Sióstr był śp. ks. inf. W. Wielgat. Obecnie tę funkcję sprawuje ks. kan. Jacek Uchan.

Uroczystość zakończyła się dzieleniem radości podczas przygotowanej agapy.

Monika Rogińska