Uroczystości odpustowe Zesłania Ducha Świętego w Studzienicznej

„Nie bójcie się iść za Chrystusem! Nie lękajcie się pić ze Źródła wody żywej”– nawoływał bp Jerzy Mazur w czasie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sanktuarium maryjnym w Studzienicznej.  Biskup ełcki przewodniczył Mszy odpustowej i wygłosił homilię.

Studzieniczna to miejsce maryjnych pielgrzymek. W Zielone Świątki do tej malowniczo położonej w Puszczy Augustowskiej wśród lasów i jezior miejscowości od wielu lat ściągają liczne rzesze pielgrzymów, a także już pierwszych letnich turystów. W tym samym miejscu 20 lat temu, 9 czerwca przybył św. Jan Paweł II do Matki Bożej Studzieniczańskiej by modlić się i odpocząć. Upamiętnieniem Jego obecności są Szlaki Papieskie: „Tajemnice Światła”, „Tajemnice Zawierzenia” i „Apostołów Miłosierdzia”.

„Chciałbym zachęcić w tym jubileuszowym roku do wyruszenia na te szlaki papieskie. Przyczyniajmy się do budowy tego jednego z najwspanialszych pomników Jana Pawła II poprzez trud pielgrzymowania, modlitwę różańcową, medytację i akty zawierzania świata Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, Bożemu Miłosierdziu” – zachęcał bp Maur.

W homilii biskup ełcki zwrócił uwagę, że dzień Zesłania Ducha Świętego był inauguracją działalności Kościoła jako wspólnoty, której Chrystus daje środki potrzebne do zbawienia. „Jakże bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, by stawać się apostołami miłosierdzia. Wieczernik jest miejscem narodzin Kościoła i początkiem jego misji jego posłania. Dzisiaj my jesteśmy posłani, by w mocy Ducha Świętego stać się „parakletami” czyli niosącymi pociechę i obronę, niosącymi miłość i prawdę” – tłumaczył kapłan.

„Nie bójcie się iść za Chrystusem! Nie lękajcie się pić ze Źródła wody żywej! W mocy Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy w sakramentach chrztu świętego i bierzmowania, Zmartwychwstały Pan posyła nas wszystkich do naszych rodzin, parafii, szkoły, do miejsc pracy i odpoczynku, miejsc cierpienia i samotności, do szkół i urzędów, a więc wszędzie tam gdzie codziennie jesteśmy obecni. Jezus posyła nas abyśmy za św. Janem Pawłem II wciąż i niestrudzenie powtarzali: nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi! Odwagi! Bóg jest z wami”. Przyszłość należy do was. Idźcie w przyszłość z Jezusem i Maryją” – apelował bp Mazur.

Wskazywał, że pontyfikat Jana Pawła II zmienił oblicze świata, a jego słowa i modlitwa stały się gotowym programem działania, „dlatego włączamy się w posługę miłości miłosiernej w diecezji i aż po krańce ziemi, bo mamy świadomość, że są sprawy w życiu tak doniosłe i pilne, że nie wolno ich odkładać na jutro…”

„Naszym dziękczynieniem za pontyfikat papieski i odpowiedzią na Jego nauczanie, jest Wigierski Aeropag Nowej Ewangelizacji, wznoszone kościoły, kaplice. Wiele szkół, przedszkoli, ulic i placów przyjęło nazwę Jana Pawła II. Włączamy się w budowanie żywego pomnika, a jest nim Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Powstała ona jako konkretny owoc pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r.”- przypomniał biskup ełcki

Zachęcał do wpatrywania się w Maryję Oblubienicę Ducha Świętego: „Maryja, jako Matka i Nauczycielka pomaga nam zanosić do Boga jednogłośną i ufną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, a także nasze prośby. Ona trwa z nami na modlitwie. W Niej się zaczęła „odnowa ziemi”. Ona niesie w sobie początek lepszego świata”.

W sobotę wieczorem w sanktuarium odmawiany był różaniec. Odśpiewany został także Apel Jasnogórski, po którym na cmentarz wyruszyła procesja ze świecami. O północy sprawowano Pasterkę Maryjną. O drugiej nad ranem pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie odnowienia sakramentu bierzmowania.

W Studzienicznej prawie trzysta lat temu mieszkali pustelnicy. Nazwa jeziora oraz samego sanktuarium pochodzi od tutejszej studni. Według wierzeń zawiera ona cudowną wodę, działającą leczniczo na choroby oczu. Nieopodal źródła znajduje się wybudowany w 1847 roku kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkapleżnej. Piękny wystrój świątyni jest dziełem ludowych artystów.

Na pielgrzymim szlaku staje wreszcie murowana kapliczka. To właśnie w jej wnętrzu mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej. Jest to XVIII-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Jak głosi tradycja, cudowny obraz Maryi został sprowadzony przez polskie wojsko i ofiarowany jako wotum wdzięczności za ocalenie życia i szczęśliwy powrót do ojczyzny.

Wizerunek Maryi został ukoronowany koronami papieskimi w 1995 r. W 1999 roku jako pielgrzym przybył tutaj Jan Paweł II. Przybył z różańcem w ręku, jak jest ukazany na brzegu jeziora w studzieniczańskim pomniku. Przez Studzieniczną wiodą dwa szlaki papieskie „Tajemnice Światła” i „Tajemnice Zawierzenia”.

rr