Warsztaty: Poronienie i co dalej…

W niedzielę, 29 października 2017 r. od 10.00 – 17.00 w parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku, odbędą się warsztaty dla rodziców doświadczonych stratą dziecka, w wyniku poronienia, w trakcie porodu i tuż po nim. Zostanie podjęty temat: Poronienie i co dalej…? Warsztaty organizuje ODNOWA RODZINOM. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 791477106 lub e-mail: zapisyelk@gmail.com

Strata dziecka to niewyobrażalna tragedia, wielka rana, którą uleczyć może tylko Pan Bóg i Jego miłość. Dlatego po przebytej traumie, w procesie odnowy życia i nadania mu nowej jakości, niezbędna jest troska osób duchownych i modlitwa Kościoła. Tym razem warsztaty kierowane są szczególnie do rodziców dzieci, które zmarły w wyniku poronienia, w trakcie porodu i tuż po nim.

WDR