Augustów: zaproszenie na Warsztaty życia duchowego

WARSZTATY ŻYCIA DUCHOWEGO

Jeżeli chcesz, by Twoje życie duchowe nabrało głębi i uporządkowało twoją codzienność, skorzystaj z propozycji wejścia w głębię Twoich pragnień. Twym największym pragnieniem jest Bóg. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu… Daj się poprowadzić, przez wielkich mistyków Kościoła: św. Jana od Krzyża, Teresą z Avila, Teresę od Dzieciątka Jezus, czy św. Maksymiliana.

Osoba, która pragnie w takich warsztatach uczestniczyć, może mieć już jakieś doświadczenie życia duchowego realizowanego indywidualnie lub należeć do grupy formacyjnej (mogą to też być osoby duchowne, alumni lub osoby życia konsekrowanego), ale pragnące swoją wiedzę i rzeczywistość życia duchowego, uporządkować i pogłębić w sposób bardzie syntetyczny i praktyczny. Warsztaty te są też propozycją dla osób nie posiadających określonej formacji, czy doświadczenia modlitwy, ale mających żywe pragnienie Boga.

Propozycja warsztatów nie jest jakąś nową formą życia religijnego i nie wiąże się z żadnym ruchem religijnym, jest ona raczej skromną pomocą i uzupełnieniem, tego co już w wielu formach funkcjonuje w Kościele. Celem tego rodzaju zajęć jest integralna formacja w duchu katolickim. To bardzo ważne, by była ona w sposób jednoznaczny osadzona w doświadczeniu Kościoła i realizowana z wyraźną aprobatą Biskupa.

  Od strony praktycznej warsztaty trwałyby 5 kolejnych miesięcy, po jednym weekendowym spotkaniu w miesiącu, każdy trzeci weekend począwszy od 16-18 października 2020 r. w parafii MBCz w Augustowie. Zjazd byłby w piątek późnym popołudniem, rozjazd w niedzielę wczesnym popołudniem.  Zgłoszenia proszę kierować do ks. Stanisława Jóźwiaka tel. 501 190 470. W załączniku podane są treści i formy zajęć warsztatowych.

Serdecznie zapraszamy: ks. Jerzy Owsianka i ks. Stanisław Jóźwiak

do pobrania:PROGRAM warsztatow zycia duchowego

 

PROGRAM WARSZTATÓW ŻYCIA DUCHOWEGO

Całość tego doświadczenia pomyślana jest w formie trzech obszarów poznania i pracy: teologia życia duchowego, szkoła modlitwy i praca nad sobą (asceza).

Bloki tematyczne: teologia życia duchowego

 1. Kim jesteśmy? Antropologia mistyczna.
 2. Złożoność i jedność osoby ludzkiej
 3. Bóg obecny w człowieku
 4. Historia zbawienia (raj, upadek, niebo)
 5. Komplementarność ciała, duszy i ducha oraz woli, rozumu, uczuć i zmysłów
 6. Oddziaływanie duchów na rozwój wewnętrzny

 

 1. Dokąd zmierzamy? Różne drogi do Boga.
 2. Człowiek zależny od Boga
 3. Droga przykazań – moralność obowiązku
 4. Droga błogosławieństw – etyka wolności
 5. Duchowość karmelitańska – cel i środki
 6. Duchowość Ignacjańska – cel i środki

 

 • Co nas czeka? Oczyszczenia duchowe.
 1. Nawrócenie antropocentryczne (I – III mieszkania)
 2. Nawrócenie teocentryczne (IV – VII mieszkania)
 3. Oczyszczenie zmysłów
 4. Oczyszczenie ducha
 5. Skrót do nieba (męczeństwo, cierpienie, zawierzenie)

 

 1. Jak znajdować Boga? Pełnienie woli Bożej.
 2. Bóg obecny w świecie
 3. Pracować dla Boga
 4. Umiłować Kościół
 5. Działanie duchów
 6. Kierownictwo duchowe

 

 1. Niepokalana – najkrótsza droga uświęcenia.
 2. Konieczność pośrednictwa Maryi
 3. Ryzyko zwykłej drogi
 4. Zawierzenie – maryjny kształt duchowość
 5. Oczyszczenie przez Maryję
 6. Apostolstwo z Niepokalaną

 

Bloki tematyczne: Szkoła modlitwy

 1. Wdrożenie w istotę i metody medytacji
 2. Rodzaje rachunków sumienia i ich struktura
 • Doświadczenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
 1. Modlitwa nieustanna (akty strzeliste, przyroda, praca)
 2. Modlitwa maryjna (formy zawierzenia)

 

Bloki tematyczne: Praca nad sobą (asceza)

 1. Ustalenie wady głównej. (środki: praktyka medytacji, ogólny rachunek sumienia, rozmowa z kierownikiem)
 2. Ustawienie porządku modlitwy i pracy (środki: rozmowa indywidualna, szczegółowy rachunek sumienia)
 • Doświadczenie Boga. Formy adoracji (środki: modlitwa adoracyjna i indywidualne rozeznanie z kierownikiem)
 1. Poszukiwanie Boga we wszystkim (środki: ludzie, natura, praca, odpoczynek)
 2. Formy kontaktu z Matką Bożą (środki: ponawiane akty zawierzenia, czynienie wszystkiego z Maryją)

 

 

PLAN  SPOTKAŃ  WEEKENDOWYCH

PIĄTEK 

17.00Zjazd

18.00 – Spotkanie wprowadzające

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kolacja indywidualnie na kwaterach)

20.00 – Konferencja I + ćwiczenie duchowe

21.00 – 22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkania indywidualne z prowadzącymi.

 

SOBOTA              

  (śniadanie na kwaterach)

9.00 – Medytacja prowadzona

10.00 – Konferencja II

11.00 – Kawa i ciastko

11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

12.30 – EUCHARYSTIA (konferencja III)

13.30 – Obiad (catering lub pobliska restauracja)

Po obiedzie „wyprawa otwartych oczu” (spacer w pobliskim lesie)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i szkoła modlitwy

16.30 – Adoracja (II medytacja – samodzielna)

17.00 – Spotkanie w grupach dzielenia

17.40 – Konwersatorium. Pytania i odpowiedzi. Rekapitulacja

19.00 – Kolacja na kwaterach

20.00 – Konferencja IV

20.30 – Adoracja indywidualna w ciszy. (rozmowy z prowadzącymi)

22.00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 

NIEDZIELA

9.00 – Medytacja prowadzona

9.30 – kawa i ciastko

10.00 – Konferencja V

11.00 – Adoracja. Spacer. Rozmowa.

12.00 – EUCHARYSTIA z homilią

13.00 – Obiad. Po obiedzie rozjazd.