Warto przeczytać

1. Nakładem Wydawnictwa Diecezji Ełckiej Adalbertinum wydana został książka autorstwa Księdza Łukasza Bugały CRL pt. Wyłowione z głębin. Rozważania o życiu i Kościele. Autor w swojej najnowszej publikacji prowadzi czytelników w głąb wybranych  wydarzeń biblijnych i na tle ich bohaterów snuje refleksję nad życiem współczesnego człowieka i wspólnoty Kościoła. Znaczna cześć książki oparta jest o rozważania i medytacje, które autor przeprowadził wraz ze Wspólnotą Sióstr Benedyktynek w jej Ełckim klasztorze przy ul. Kilińskiego. Nie jest to jednak publikacja skierowana do osób zakonnych lecz dla szerokiego grona czytelników, a szczególnie dla tych, którzy cenią sobie lekturę biblii i w niej szukają inspiracji dla własnych decyzji i działań. Zachęcamy do nabywania i lektury.

Książka jest do nabycia w Księgarni św. Jerzego w Ełku oraz w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. 

 

2. Ks. Zbigniew Chmielewski – Integralny rozwój żołnierza w nauczaniu pasterskim Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego (2004 – 2010) 

Bp. Tadeusz Płoski był wierny słowom: Bóg – Honor – Ojczyzna. Jego wypo­wiedzi przekonują nas o jasnym duchu patriotyzmu i umiłowania wartości chrze­ścijańskich. Chciał, aby Polska była zawsze wierna tradycjom ojczystym, wierną wierze przodków i wartościom, które tworzą jej historyczną tożsamość. Ks. ZBIGNIEW CHMIELEWSKI (fragment książki)

2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie została obroniona niniejsza dysertacja doktorska. Ukazuje ona sylwetkę i nauczanie czwartego z kolei Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego. Odznacza się nie tylko przenikliwością analizy czasów, w jakich przyszło mu żyć i posługiwać, ale zawiera także wskazania dla integralnego rozwoju żołnierzy w naszych czasach. Opracowanie to, ukazujące się w 100 rocznicę utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce, staje się cennym wkładem w prezentowanie historii Ordynariatu Polowego.

Wydawnictwo Adalbertinum, Ełk 2020. Książkę można nabyć w parafii Św. Józefa w Węgielsztynie i parafii Św. Brunona w Giżycku lub zamówić pisząc na adres: zb-ch@wp.pl

 

3. ks. Zbigniew Chmielewski – Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Węgielsztynie (1962 – 2019)

Parafia Węgielsztyn położona jest w północno-wschodniej części Polski. Wchodzi w skład dekanatu wę­gorzewskiego.

Wieś Węgielsztyn została założona na początku XV w., wraz z jej powstaniem erygowano tu parafię, która po reformacji w 1525 r. została przekształcona w zbór ewangelicki. Po II wojnie światowej katolicy przejęli istnie­jący tu kościół. W 1962 r. reerygowano tu parafię rzymskokatolicką. Nadano jej wezwanie św. Józefa. Kościół w Węgielsztynie zbudowany jest z kamienia polnego. Na terenie parafii znajduje się kościół filialny p.w. Miłosierdzia Bożego w Per­łach. Kult sprawowany jest także w szpitalu psychiatrycznym w Rudziszkach.

Na przestrzeni lat funkcjonowania parafii rządcami w niej byli: ks. Józef Pie­truszka (1958-1968), ks. Zbigniew Wieczorkowski (1968-1991), ks. Jerzy Katola (1992-2005), ks. Ireneusz Szymkiewicz (2005-2008), ks. Henryk śmiarowski (2007-2008), ks. Aleksander Korczak (2008-2014), ks. Zbigniew Chmielewski (2014-2020). KS. ZBIGNIEW CHMIELEWSKI (fragmenty książki)

Ukazanie dziejów parafii Św. Józefa w Węgielsztynie wpisuje się w całościowy obraz diecezji ełckiej. Niniejsza książka staje się cennym ubogaceniem historii całej diecezji. Oprócz wartości historycz­nej ukazuje ona społeczno-kulturowy charakter tej ziemi. Poruszane przez autora problemy przybliżają nie tylko zarys historii diecezji, ale pozwalają na wyciągnięcie konstruk­tywnych wniosków i jeszcze owocniejszą realizację po­stulatów nowej ewangeliza­cji.

Wydawnictwo Adalbertinum, Węgielsztyn 2020. Książkę można nabyć w parafii Św. Józefa w Węgielsztynie i parafii Św. Brunona w Giżycku lub zamówić pisząc na adres: zb-ch@wp.pl

 

4. ks. Marcin Sieńkowski – Wiara a racjonalność

Książka ks. dra Marcina Sieńkowskiego przybliża zagadnienia z dziedziny filozofii religii, które nie były w ten sposób opracowane w literaturze filozoficznej. Problem poruszony w książce jest bardzo ważny zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, może inspirować do dyskusji, a także własnych przemyśleń – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Świadomość tego, że stosunek do wiary jest zależny nie tylko od treści wiary, ale też od przyjmowanej koncepcji racjonalności wciąż jest niewielki. Należy mieć nadzieję, że monografia ks. dra Marcina Sieńkowskiego pozwoli lepiej zrozumieć ten fakt i obalić przynajmniej niektóre z mitów, jakie związane są z poznaniem naukowym, oraz uprzedzeń, jakie współcześnie towarzyszą wierze – dr hab. Piotr S. Mazur, prof. AIK

 

 

5. ks. Jerzy Szorc – Za zasłoną Słowa

Mamy przed sobą tom homilii ks. Jerzego Szorca. Człowieka wrażliwego na słowo, człowieka wrażliwego na innych, człowieka zdolnego patrzeć głębiej i rozumieć więcej. Ksiądz Jerzy jest wykładowcą Pisma Świętego i twórcą Szkoły Biblijnej, ale też wieloletnim duszpasterzem o bogatym i wszechstronnym doświadczeniu. Kontakt z wielu środowiskami i głębokie osadzenie w życiu ludzi, pośród których pracuje, sprawia, że w jego homiliach odnajdujemy własne pytania i wątpliwości a także własne pragnienia i głębokie potrzeby. Autor w odwiecznym dialogu człowieka z Bogiem staje jakby po stronie człowieka, staje po naszej stronie, jest rzecznikiem naszych spraw. Z tej pozycji uważnie słucha Słowa Bożego, zadaje proste, ale jakże ważne pytania. W jego odpowiedziach odnajdujemy zadziwienie i zachwyt nad pięknem i głębią Bożego Słowa. „Za zasłoną Słowa” (znakomity tytuł) znajduje on w naszym imieniu, ale także wraz na nami, żywego Boga. Boga, który jest osobą bardzo konkretną, bardzo bliską, który jest po naszej stronie, który rozumie nas lepiej niż my sami.

„Człowieczeństwo Jezusa stało się przeszkodą na drodze wiary mieszkańców Nazaretu. A przecież to człowieczeństwo Jezusa jest tak istotne w dziele zbawienia. Dlaczego? Ponieważ Chrystus zbawił nas przez swoje człowieczeństwo. Bo stał się człowiekiem. Będąc Bogiem stał się podobny do nas, we wszystkim oprócz grzechów. Stał się taki jak my i to człowieczeństwo Jezusa zostało ukrzyżowane. Jezus został ukrzyżowany jako człowiek, w którym objawiła się pełnia bóstwa, ale jako człowiek. A więc Pan Bóg potrzebował tego człowieczeństwa do zbawienia. Tylko, że to jest niezwykle trudno przyjąć. Musimy sobie uświadamiać cały czas, że też możemy się potknąć na drodze wiary, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji jak mieszkańcy Nazaretu, którzy powiedzą, że to niemożliwe, żeby On niósł nam Słowo Boże, Dobrą Nowinę, bo jest taki jak my. Bóg postanowił stać się taki jak my. Po to, abyśmy stali się tacy jak On.

W homiliach księdza Jerzego odnajdujemy zrozumienie dla naszych rozterek, jest w nich też pełne empatii doświadczenie ludzkich słabości, ale jest zawsze pełna pociechy odpowiedź, która płynie za Słowa Bożego. Spoza zasłony słowa patrzy na nas Bóg bliski, współczujący, ale i pełen mocy. Kiedy każdego ranka człowiek zmaga się z samym sobą, żeby wstać i normalnie funkcjonować. Potrzeba nam wtedy tego dotknięcia Pana Jezusa… Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się po tym dotknięciu. Jezus odwraca się twarzą do tej kobiety. To spotkanie nie było anonimowe. Oto stoją teraz, patrzą sobie w oczy. Kobieta może popatrzeć w oczy Pana Boga poprzez Chrystusa. To jest wiara, która przywraca życie, która zatrzymuje ten upływ duchowej krwi.”

Godny uwagi w stylu przepowiadania ks. Jerzego jest szacunek do słuchacza, nie ma tam taniego dydaktyzmu, autor wierzy, że Słowo Boże ma moc przekonywania, niejako samo z siebie. Nie należy go tylko zasłaniać, ale na nie wyraźnie i pokornie wskazywać. Stąd może ten oszczędny styl i krótka forma jakby z obawy, by nie powiedzieć za dużo… by nie zasłonić Boga… Proszę sięgnąć po ten skromny tom homilii…gorąco polecam…Ks. Stanisław Jóźwiak

Wydawnictwo Adalbertinum. Książka jest do nabycia w Księgarni św. Jerzego w Ełku

 

6. ks. Przemysław Zamojski – I uwierzyłem, że jestem Tego warty

Twoja historia wcale nie jest zła – po prostu jeszcze nie odkryłeś jakie skarby się w niej kryją! Jednym z istotnych elementów bycia szczęśliwym jest sztuka interpretacji wydarzeń, codzienności – wszystkich tych małych nici, z których utkane jest życie. Każdy supełek ma znaczenie i składa się na piękno, które można odkryć tylko z pewnej perspektywy.

Pragnę ci zaproponować książkę, która jest owocem kilku lat mojej pracy duchowej nad sobą i z innymi. Oferuję w niej trzy kroki, które składają się na długą podróż. Trzy kroki to dużo i mało. To już jest „coś” wobec punktu zerowego, a jednocześnie jest czymś nieforsownym w porównaniu z całym życiowym bagażem, który ciągniemy, lub ledwo niesiemy przez życie. Każda podróż na szczyt zaczyna się od pierwszego kroku. Jestem kapłanem – czyli tym, który składa ofiarę i włącza się w ofiarę Jezusa. Moja posługa polega na pomocy w interpretowaniu osobistej historii poprzez pryzmat ofiary Jezusa. Nie jestem psychologiem, psychoterapeutą ani psychiatrą – jestem ekspertem, czyli kimś, kto ma doświadczenie depresji i trudności duchowych.

Trzy kroki to zaproszenie do wejścia w życie, przejścia od bycia widzem spektaklu pt. „Moje życie” do bycia głównym aktorem, do życia po prostu. Chodzi o zaangażowanie się w życie, w propozycję zbawienia, „która ciągle jest na stole.” Książka jest grubszym zaproszeniem na rekolekcje indywidualne, które prowadzę w Judzikach k. Olecka.

Czytając „I uwierzyłem, że jestem Tego warty” spotkasz  się ze świadectwem Agnieszki, która uczestniczyła w zaproponowanych rekolekcjach.

Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa Salwator, bezpośrednio u Autora podczas spotkań autorskich lub w kościele w Judzikach. Koszt 20zł.