Wdzięczni za pontyfikat, nauczanie i obecność św. Jana Pawła II w Ełku

Dokładnie 8 czerwca diecezja ełcka przeżywała uroczystości jubileuszowe – 20. rocznicy wizyty  św. Jan Paweł II w Ełku. Wprowadzeniem w główne uroczystości jubileuszowe na Placu św. Jana Pawła II w sercu diecezji, był koncert stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – zespołu „Tylko Ty”. Jak sami artyści podkreślili są „żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. Wyrażali też wdzięczność, że mogą wielbić Boga pieśniami w miejscu, gdzie przed laty Ojciec Święty wołał, by zatroszczyć się o najuboższych.

O godz. 19.00 licznie zgromadzili się mieszkańcy Ełku i delegaci z sąsiednich parafii, władze samorządowe  oraz Senator RP Małgorzata Kopiczko, aby pod przewodnictwem biskupa Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, aby dziękować Bogu za łaskę wizyty papieskiej i jej owoców podczas wspólnej Eucharystii.

W jubileuszowej homilii bp Mazur przypomniał jak wiele zawdzięczamy św. Janowi Pawłowi II: „To nasze spotkanie skłania nas do spojrzenia z wielką wdzięcznością na cały pontyfikat Jana Pawła II, jego pielgrzymki do Polski i do diecezji ełckiej. Nosimy niezatarte w sercu słowa papieża: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.”

Biskup zwrócił też uwagę na bardzo istotną rolę świadków, którzy przekazują nowym pokoleniom nauczanie św. Jana Pawła II. Mówił: „Zachęcam, aby ci, którzy uczestniczyli w spotkaniach z papieżem, dzielili się z innymi radością i wspomnieniami z tych wspaniałych chwil. Uczyńmy w domach rodzinnych wieczór wspomnień o św. Janie Pawle II, który woła o naszą świętość.”

Faktem jest, że pontyfikat św. Jana Pawła II zmienił oblicze świata, a jego słowa i modlitwa okazały się owocne. „Ojciec Święty wpisał się na stałe w naszą pamięć, serca i działania. Już dorastają kolejne pokolenia, które poznają Ojca Świętego ze słyszenia. Bądźmy dobrymi świadkami papieskiego nauczania, by chcieli podążać Jego drogami. Św. Jan Paweł II ukazał nam drogę przeciwstawienia się złu, zagrożeniom, atakom: wziął do ręki różaniec i powiedział: ”Oto lekarstwo na zło! Módlcie się, módlcie się” – zachęcał biskup.

Po Mszy św. Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku zwrócił się do uczestników słowami: „dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że św. Jan Paweł II był na tej ziemi, zostawił nam swój testament. Wskazał, abyśmy przede wszystkim dbali o drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy, wsparcia, życzliwości. Papież prosił też, abyśmy byli odważni w czynieniu dobra. Dobra, które nie zawsze jest w dzisiejszym świecie zrozumiałe” – mówił włodarz miasta.

Dzień upamiętniający jubileusz obecności św. Jana Pawła II w Ełku zakończył się czuwaniem modlitewnym przygotowanym przez Siostry Benedyktynki Misjonarki wraz z harcerzami i Urzędem Miasta Ełku nad rzeką Ełk. Na wodę zostały spuszczone lampiony, które symbolizowały dary Ducha Świętego

Ełk jest miastem, któremu od 8 czerwca 2014 r. patronuje św. Jan Paweł II, dlatego też daty związane z osobą Ojca Świętego są szczególnie upamiętniane. W najbliższych dniach w Ełckim Centrum Kultury można obejrzeć wystawę filatelistyczną poświęconą osobie Papieża Polaka n znaczkach i znakach pocztowych. Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji ks. prał. Zygmunta Sędziaka.

mr