Węgielsztyn: Ś.P. Ks. prał. dr Zbigniew Wieczorkowski – Powrót proboszcza po 25 latach

Powrót proboszcza po 25 latach

Funkcja proboszcza parafii w ogólnym odbiorze kojarzona jest z kierowaniem parafią, zarządzaniem i jej administrowaniem. W Węgielsztynie kojarzona jest przed wszystkim z ojcostwem. Ojciec może być wymagający, nie zawsze pochlebnie odbierany; ale zawsze jest tym, którego się kocha. Kiedy odchodzi należy oddać mu słuszne wyrazy wdzięczności.

Dnia 17 stycznia 2017 roku do wieczności odszedł ksiądz prałat, doktor świętej teologii, Zbigniew Tadeusz Wieczorkowski. Przez dwadzieścia trzy lata pełnił funkcję proboszcza parafii św. Józefa w Węgielsztynie. Następnie przez kolejne dwadzieścia pięć lat przebywał, jako emeryt na terenie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie. Kiedy do parafian dotarła informacja o śmierci ich proboszcza, zabiegali w Kurii Warmińskiej w Olsztynie, aby powrócił do Węgielsztyna, do swoich „owieczek”. I tak się stało. Śp. Ks. prał. dr Zbigniew Wieczorkowski spoczął na cmentarzu przykościelnym, aby podobnie jak za życia być znakiem wskazującym nie na siebie, ale na tego, którego reprezentował: na Chrystusa.

Uroczystości pogrzebowe miały dwie stacje: w czwartek, 19 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 celebrowana była Msza Święta żałobna w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie pod przewodnictwem abpa Wojciecha Ziemby, arcybiskupa seniora archidiecezji warmińskiej

Natomiast w piątek, 20 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 dwunastu kapłanów pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej sprawowało Mszę Świętą pogrzebową w kościele p.w. św. Józefa w Węgielsztynie. „Ks. Zbigniew ur. 9.09.1919 roku w Warszawie. Szkołę powszechną ukończył w Modlinie u Sióstr Rodziny Maryi; gimnazjum u ojców Jezuitów w Łęczycy, a następnie Liceum Ojców Jezuitów w Wilnie, gdzie uzyskał Maturę w 1940 r. W tym samym roku, jesienią wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej władze litewskie zamknęły Uniwersytet Stefana Batorego. Gdy Wilno znalazło się pod okupacją niemiecką Gestapo razem z policją litewską aresztowało profesorów i kleryków i umieścili w więzieniu na Łukiszkach. Ks. Zbigniew Wieczorkowski jako alumn seminarium (…) został wywieziony na 2 lata do Niemiec; pracował między innymi jako snowacz w fabryce tkackiej w Fuldzie. Gdy powrócił kontynuował studia teologiczne w Warszawie, Sandomierzu i Krakowie, a zakończył w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lutego 1946 roku z rąk abp. Romualda Jałbrzykowskiego. Po święceniach pracował w parafii Janowie k. Sokółki; w latach 1950-1952 na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia specjalistyczne i uzyskał tytuł doktora z teologii moralnej. Następnie ks. dr Wieczorkowski pracował jako prefekt młodzieży i uczył w szkołach w Sokółce (1952-1957), w parafii farnej w Białymstoku (1957-1960). W latach 1960-1964 pracował w parafii p.w. Św. Rocha w Białymstoku. W roku 1964 przybył do diecezji warmińskiej, gdzie brakowało kapłanów. Był proboszczem parafii w Łankiejmach, później w Pieckach i od 1968 do 1991 roku pracował jako proboszcz parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Węgielsztynie. Dnia 1 stycznia 1992 roku Ks. Zbigniew Wieczorkowski przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Węgorzewie, przy parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła.” – życiorys ś.p. Ks. Zbigniewa Wieczorkowskiego przypomniał Ks. Marcin Maczan, kanclerz Kurii Biskupiej w Ełku.

Bp Romuald Kamiński, główny Celebrans uroczystości, w homilii odniósł się do barwnej postaci zmarłego kapłana. Na jego przykładzie uwrażliwiał zarówno obecnych kapłanów jaki i wiernych o potrzebie służebności kapłana i unikaniu koncentrowania się na samym kapłanie, a tym samym na potrzebie nieustannego wskazywania na Tego, którego on reprezentuje.

Pod koniec Mszy Św. w słowie pożegnania głos zabrali: ks. dr Jacek Nogowski, reprezentujący wychowanków zmarłego kapłana, ks. prał. Klemens Litwin, reprezentujący kapłanów dekanatu Św. Huberta w Węgorzewie, p. Adam Mielnik, reprezentujący parafię w Węgielsztynie. Na koniec miejscowy proboszcz, ks. Zbigniew Chmielewski podziękował swojemu poprzednikowi za włożony wkład pracy w duszpasterstwo, które owocuje również aktualnie oraz uczestnikom uroczystości pogrzebowej, a przede wszystkim parafianom, którzy mocno zaangażowali się w godne przyjecie swojego proboszcza.

Ojciec tej parafii spoczął wśród swoich dzieci. By nadal być dla nich drogowskazem. 98 lat życia, w tym  71 w kapłaństwie to wystarczający dorobek, by być właściwym wzorcem.

 

Ks. Zbigniew Chmielewski

Proboszcz w Węgielsztynie