Wielkopostne spotkania rejonowe dla kapłanów

W dniach od 02 do 03 marca 2020 r. w diecezji ełckiej odbywają się wiosenne, wielkopostne konferencje rejonowe. Kapłani spotykają się w trzech rejonach:
w Suwałkach, Orzyszu i Ełku, aby wspólnie omówić kierunki pracy w diecezji,
w zbliżającym się nowym roku duszpasterskim. Tematem przewodnim spotkań jest refleksja nad zbliżającym się II Synodem Diecezji Ełckiej.

W części konferencyjnej zgromadzonych uczestników powitał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W swoim wystąpieniu bp Mazur, dużo miejsca poświęcił tematowi Synodu. Wskazał kapłanom drogi do zrealizowania zamierzeń synodalnych, jak również zachęcił do pełnego zaangażowania w prace Synodu. „Synod jest dla dobra nas wszystkich, ma nas pobudzić do refleksji, działania, a jednocześnie wzbudzić w nas nadzieję na lepsze jutro duszpasterskie” – stwierdził duchowny.

Konferencję o wartości Synodu wśród świeckich i kapłanów do zgromadzonych wygłosił zaproszony gość, bp Edward Dajczak, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.  Prelegent, dzieląc się doświadczeniem Synodu z własnej diecezji, podkreślił rolę ludzi młodych w pracach synodalnych. „Synod jest wychylony na jutro naszego Kościoła. Musi być w nim młode pokolenie” – zauważył. Nieodzowna rola ludzi świeckich również została zauważona przez ks. bpa. „Nie mamy w przyszłości szans prowadzić duszpasterstwa bez ludzi świeckich i ich zaangażowania w sprawy Kościoła. To oni podczas rozmów, dyskusji synodalnych zauważyli, że kapłan sam nie poradzi, że oni są potrzebni, aby duszpasterstwo jakiekolwiek zaistniało przy parafii” – podkreślił ks. bp. Prelegent skierował również słowo do kapłanów. „Wyzbywajcie się nonszalancji w celebracji Eucharystii. Brak gorliwości i brak misterium prowadzi do tego, że stajemy się jałowi. Również nasz brak codziennego kontaktu ze Słowem Bożym, sprawia, że jesteśmy słabi duchowo i mamy mało do zaproponowania wiernym”.

Spotkanie zakończyło się odczytaniem komunikatów dotyczących najbliższych wydarzeń w diecezji ełckiej. Dziś jeszcze spotkanie rejonowe odbędzie się w Suwałkach, jutro w Orzyszu.

ks. kz