Wielkopostny dzień skupienia dla pracowników instytucji kościelnych diecezji ełckiej

W Środę Popielcową, 6 marca 2019 r., kapłani, siostry zakonne i świeccy pracownicy ełckiej Kurii Biskupiej, Caritas, Sądu Biskupiego, „Martyrii” i innych instytucji diecezji ełckiej – wzięli udział w wielkopostnym dniu skupienia. Odbył się on w Centrum Pastoralno-Administracyjnym w Ełku. Konferencję ascetyczną opartą na rozważaniu perykopy ewangelicznej o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie (J 8,1-11) wygłosił ks. Paweł Tober – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Przypomniał on, że grzech sprowadza na nas śmierć. Każdy z nas został odkupiony za bardzo wysoką cenę – śmierć Chrystusa, który przybił nasze grzechy do swojego Krzyża. Ks. Paweł odwoływał się do potrzeby osobistego doświadczenia miłości i miłosierdzia.

Centralnym punktem wielkopostnego dnia skupienia był udział w Eucharystii sprawowanej przez J.E. Ks. Bp. Jerzego Mazura SVD w kościele katedralnym pw. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC – dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, prowadzący rekolekcje wielkopostne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej. Rekolekcjonista akcentował, że kolejny przeżywany przez nas Wielki Post to okazja do gorliwej pracy nad naszymi wadami i ułomnościami. W homilii zachęcał do prawdziwej przemiany serca i wejścia na drogę nawrócenia, czego bardzo wymownym gestem było posypanie naszych głów popiołem. Był to niezwykle cenny czas refleksji nad naszym życiem i podejmowaną w Kościele służbą drugiemu człowiekowi.

ks. Ryszard Sawicki