Wielkopostny dzień skupienia pracowników Caritas

W dniach 15 i 16 kwietnia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku odbyły się wielkopostne dni skupienia dla pracowników Caritas Diecezji Ełckiej. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor ds. formacji i wolontariatu. Był to cenny czas refleksji nad naszym życiem i umacniania więzi z Chrystusem.

Motywem przewodnim wielkopostnych spotkań rekolekcyjnych była biblijna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i homilia św. Jana Pawła II wygłoszona 8 czerwca 1999 r. w Ełku. Rekolekcjonista przypominał, że spiesząc z pomocą innym potrzebujemy nieustannego oczyszczania naszych serc z kamieni grzechu, o które się potykamy i gorliwego poszukiwania woli Bożej, aby iść ku peryferiom ludzkiego bytu spragnionym światła Ewangelii. W programie rekolekcji oprócz Eucharystii z homilią i konferencji, był czas na rozważanie Drogi Krzyżowej i Godzinę Miłosierdzia, a także wspólny obiad.