Wigilia Zesłania Ducha Świętego w konkatedrze gołdapskiej

„Ducha Mojego poślę Wam” – tak brzmiał motyw przewodni czuwania, na którym zgromadzili się wierni z Gołdapi, by oczekiwać Ducha Świętego.

Spotkanie modlitewne rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Kilka godzin czuwaliśmy przed Panem Jezusem ukrytym w białej Hostii, prosząc o obiecanego Ducha. Tuż po tym, około godz. 22:00 rozpoczęła się modlitwa z prośbą o wylanie darów Ducha Świętego. Naszym rozważaniom przewodniczył ks. Mariusz Pawlina wraz z przedstawicielami wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, działającej przy tutejszej parafii. Reprezentanci podzielili się z obecnymi świadectwem swojego życia. Opowiedzieli jak Duch Święty zadziałał w nich i jak zmienił się ich świat, odkąd wyznali, że Jezus jest Panem i Zbawicielem.

Rozważania przeplatane były pieśniami w wykonaniu młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającego przy parafii NMP Matki Kościoła. Nieustannie wołaliśmy „Duchu Święty przyjdź”. Szczególną uwagę zwróciła Maryja, która czuwała w wieczerniku, gdy wszyscy inni zwątpili. Ona nigdy się nie poddała i cierpliwie oczekiwała Ducha Świętego. Pragnęliśmy pójść za Jej śladem, tworząc nasz własny gołdapski wieczernik.

Następnie odbyła się procesja z flagami i świecami, podczas której prosiliśmy o siedem darów Ducha Św. Młodzież z parafii chętnie zaangażowała się w to dzieło, gorąco prosząc o potrzebne łaski. Nasze czuwanie zakończyła modlitwa wstawiennicza kapłanów. Obecni księża wraz z Księdzem Biskupem modlili się nad wszystkimi wiernymi.

O północy rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w noc Pięćdziesiątnicy pod przewodnictwem JE Ks. Bp Adriana Galbasa, podczas której Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania reprezentantom młodzieży. W wygłoszonej homilii nawoływał słowami Jezusa: „Weźmijcie Ducha Mojego”. Ksiądz Biskup wskazał, jak ważny jest czas Zesłania Ducha Świętego, który rangą ustępuje tylko Wielkanocy. „Duch Święty jest ożywicielem, boskim respiratorem. W ostatnich dniach dużo słyszymy o respiratorach. Pomagają oddychać ludziom chorym na Covid-19. Duch Święty jest takim respiratorem.” – mówił bp. Adrian. Ksiądz Biskup wskazał, że jesteśmy jak apostołowie. Dostajemy tego samego Ducha, dokładnie ta sama moc zstępuje na nas, szczególnie w czasie sakramentu bierzmowania. Nawet, jeśli nie będzie ognistych języków i szumu wiatru, to jest to ten sam Pan i Ożywiciel. Dalej Ksiądz Biskup użył porównania: „Duch Święty jest jak GPS. On pomaga nam prowadzić chrześcijańskie życie. On mówi: tu nie skręcaj, jedź prosto; uważaj na to towarzystwo, uważaj na tą relację, uważaj na tą sytuację, uważaj, bo to jest niebezpieczne. Albo: w to idź, do tych ludzi, do takiego przeżywania tego czasu. A jak wejdziemy w grzech, to powie zawróć, nie dojedziesz do celu, a cel na szczycie jest piękny”. Biskup Adrian nauczył również wszystkich wiernych krótkiej modlitwy: „Przyjdź do mnie Jezu Panie. Przyjdź Duchu Święty. Prowadźcie mnie do Ojca”. Biskup ełcki nawoływał, aby pozwolić działać Duchowi Świętemu, aby włączyć nasz GPS.

Tuż po kazaniu nastąpił obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowania, do którego przystąpiło ośmiu kandydatów – reprezentantów naszej parafii. Po skończonej Mszy Świętej dalej trwaliśmy w adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Ewelina Cierzniak