Wigry: Kalendarz wydarzeń artystycznych

Pokamedulski Klasztor w Wigrach, zaprasza do wzięcia udziału w przygotowanych wydarzeniach artystycznych.

Przed nami moc imprez i atrakcji.

Więcej informacji: https://fundacja.wigry.pro/

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jana Kazimierza dnia 6 stycznia 1667 r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Klasztor położony jest na półwyspie w centrum Wigierskiego Parku Narodowego dlatego jest licznie odwiedzany. Przez Wigry przebiega szlak św. Jakuba, który od 1993 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz dwa szlaki papieskie (Szlak Papieski Tajemnice Światła Ełk-Wigryoraz Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia Wigry-Studzieniczna). Ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności miał fakt przebywania na Wigrach Ojca świętego Jana Pawła II, dlatego Ks. Bp Jerzy Mazur powołał Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji oraz Fundację Wigry Pro.