Wolontariat w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Zobaczyć człowieka w człowieku nie tylko w święta

– myślą przewodnią szkolnego wolontariatu w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Nasz wolontariat, oparty na wartościach chrześcijańskich istnieje 12 lat i jest kontynuacją wcześniejszych działań woluntarystycznych. Bez mała 480 uczniów, absolwentów naszej szkoły kształtowało w nim swoje charaktery, poznając zasady wolontariatu, uczyło się otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka. Ideę wolontariatu warto, więc wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a młodych ludzi oddanych służbie potrzebującym powinniśmy doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego, kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi w różny sposób i w różnej formie. Odrywa od komputera, tabletu, iPada. Włącza w świat realny i pozwala świadomie przeżyć własne życie. „Vievez votre vie /Przeżyjcie swoje życie” – to najnowsza dyrektywa młodych ludzi.

Nasi wolontariusze spotykają się z misjonarzami. Przykładowo: 5 marca 2018r. z Ks. Tomaszem Różańskim, kapłanem Diecezji Ełckiej, misjonarzem posługującym w dalekiej, syberyjskiej ziemi – Abakanie, stolicy republiki Chakasji, w Diecezji św. Józefa w Irkucku nad Bajkałem.  Z kolei 30 maja 2017, kiedy odbyło się podsumowanie działań podjętych w naszej szkole na rzecz misji, na finał przybyła misjonarka z Kamerunu,  s. Barbara Pillar ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. Misjonarka dzieliła się podczas spotkania swoim doświadczeniem pracy misyjnej skoncentrowanej na pomocy dzieciom i biednym w Kamerunie.

Aktywnie wymieniają  świadczenia z innymi – 16 lutego  2018r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w spotkaniu regionalnym „Wolontariat z misją”. Prowadziła je Karolina Wodzyńska pochodząca z Radziej k. Węgorzewa, wolontariuszka „Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco”, która przez rok pracowała w Domu Dziecka w Kapshagay na misji w Kazachstanie.

Uczestniczą w szkoleniach – W środę 17 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku odbyło się szkolenie, w których wzięli udział członkowie Szkolnego Koła Caritas im. Królowej Jadwigi. Spotkanie nt. „Pomagać z sercem” poprowadził ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu. Zorganizowała p. Hanna Gutowska – opiekun SKC.

Na przestrzeni tych wielu lat działalności podejmowali inicjatywy  ogólnopolskie i wychodzili z własnymi pomysłami niesienia pomocy. Były m.in. spotkania  z chorymi w szpitalu „Pro-Medica” w Ełku oraz w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filią w Ełku,  mikołajkowa wizyta w Tęczowym Domu, kolędowanie z Seniorami w Domu Pomocy Społecznej ,,Misericordia”, udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności,, Tak, pomagam”, polska paczka dla dzieci w Kamerunie, dzieło Adopcji Serca, sprzątanie grobów na  ełckim cmentarzu, loterie fantowe, kwesty.

Nie sposób wyliczyć wszystkich działań, ale niewątpliwie wskazane wyżej pokazują zakres i skalę działań wolontariuszu,  wśród których są też nauczyciele.

Dzieci sumą 284,50 zł. Cel jest szczytny, o czym byli informowani wszyscy kupujący.

 […]Domowa formuła opieki polega na tym, że mali pacjenci przebywają w swoich domach, otoczeni miłością bliskich, a lekarze i pielęgniarki regularnie do nich dojeżdżają. Pod  […] opieką znajduje się stale ok. 30 nieuleczalnie chorych dzieci z całego województwa – te informacje można znaleźć na jej stronie.

Fundacja wspiera nie tylko chore dzieci, ale także ich rodziców i rodzeństwo[…] 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Zapewnia podopiecznym opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne i duchowe, a także leki, aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny.

Nasi wolontariusze – uczniowie, nauczyciele – włączyli się w ogólnopolską społeczną Kampanię Pola Nadziei, niosąc  bezinteresowną pomoc osobom chorym i cierpiącym. Kampania w tym roku przebiegała w dwóch etapach- wiosennym i jesiennym. Wtedy wolontariusze sadzili żonkile, z których wiosną powstaną żonkilowe pola nadziei. Najbliżej, na Podlasiu kampanię prowadzi  Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.

Współpracujemy z nią. Współpracujemy z każdym, kto chce pomóc innym. Dlatego włączyliśmy się również w akcję „Razem na Święta”  Ministerstwa Edukacji Narodowej  – organizacji działań w ramach przedświątecznego wolontariatu (#RazemNaŚwięta) i projekt „Vievez votre vie /Przeżyjcie swoje życie”. Naszym partnerem jest Caritas,   z jego ramienia  koordynatorem ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor ds. formacji i wolontariatu

Wszystkim, którzy wsparli  za naszym pośrednictwem potrzebujące dzieci, bardzo dziękujemy.

Dziękuję obecnym  na jarmarku, mimo niesprzyjającej pogody, promującym ideę solidarności z potrzebującymi  uczniom – Weronice Horyń, Julii Szumskiej, Sebastianowi Abryckiemu, nauczycielom – Beacie Domitrz, Katarzynie Horyń, Małgorzacie Ladzińskiej. Dziękuję też Izabeli Klimowicz za pomoc przy przygotowaniach.

Życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

 Koordynator kampanii w szkole, opiekun Szkolnego Koła Caritas,

Hanna Gutowska

 

 

Białego spotkania ze sztuką – ciąg dalszy   

 Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku kolejny raz  wzięli udział warsztatach teatralnych realizowanych przez Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej w Ełku w ramach projektu STOLICA MAZUR – STOLICĄ KULTURY NA 100 LAT NIEPODLEGŁEJ. PRZYSTANEK SZTUKA 

Nasi uczniowie wzięli już udział w  dwóch warsztatach –  prowadzonych przez reżysera Krzysztofa Langa, aktorkę  Katarzynę Zawadzką.

Tym razem młodzież spotkała się z aktorem młodego pokolenia,  Michałem Malinowskim, szerszej widowni kojarzącym się z rolami w serialach „Na Wspólnej”(Norbert Owczarek), „Pierwsza miłość”(Paweł Nowogrodzki).

To spotkanie dotyczyło poznania elementów warsztatu aktorskiego, improwizacji oraz reżyserskiej pracy z aktorem na planie teatralnym i filmowym, pracy z kamerą.

Michał zaktywizował wszystkich. Każdy skupił się na przydzielonej  przez niego roli, wykazał się kreatywnością, zwłaszcza w partnerowaniu na planie.

Były ćwiczenia, rozmowy, pamiątkowe zdjęcia. Kolejne udane spotkanie, którego współorganizatorami są młodzi i niezwykle sympatyczni – Adrianna Miszczyk, Mateusz Sigiel (nasz absolwent).

Siostrze dr Blance Szymańskiej, dyrektor Centrum Oświatowo- Dydaktycznego w Ełku, gdzie odbyły się warsztaty, Adriannie Miszczyk i Mateuszowi Sigiel w imieniu naszych uczniów bardzo dziękujemy i życzymy  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Małgorzata Ladzińska, Beata Skowysz, opiekunowie