Wolontariusze SKC z Krasnowa w akcji „Polacy Kresowym Rodakom”

Dnia 29 marca 2019  r. przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas  podsumowali akcję  „Polacy Kresowym Rodakom”, która w naszej  szkole trwała w dn. 18-28 marca 2019 r.  Wolontariusze SKC  zbierali produkty żywnościowe o długim terminie przydatności. Paczki zapakowane przez uczniów trafią przed Wielkanocą do kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich (Litwa, Białoruś). Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tej akcji.

Małgorzata Fejfer i Wolontariusze SKC

przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie