Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działają na rzecz misji

Mimo trwających wakacji wolontariusze Szkolnego Koła Caritas im. św. Jadwigi Królowej przy Zespole Szkół nr 2 w Ełku nie próżnują. W dniach 20-21 lipca dzielnie wspierali organizatorów podczas Ogólnopolskiego Festynu Misyjnego św. Krzysztofa w Mikołajkach. Jednym z głównych celów wydarzenia, obok promocji Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km na rzecz pomocy polskim misjonarzom          w zakupie środków transportu, jest troska o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach i propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze.
Naszych wspaniałych wolontariuszy można było spotkać na stoiskach przygotowanych przez głównego organizatora Miva Polska, gdzie zachęcali do nabywania pamiątek misyjnych, a tym samym do złożenia ofiary na pomoc misjonarzom. Byliśmy również obecni podczas święcenia pojazdów przez J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD oraz misjonarzy. Obdarowywaliśmy kierowców pamiątkowymi breloczkami z wizerunkiem św.  Krzysztofa – patrona kierowców, wręczaliśmy biuletyny informacyjne zbierając ofiary na zakup środków transportu misjonarzom. Posługiwaliśmy też w wielu innych miejscach, do których posyłali nas organizatorzy.
Festyn to nie tylko praca, to również okazja do zdobycia nowego doświadczenia. Wraz z misjonarzami, liczną grupą mieszkańców Mikołajek oraz turystów pływaliśmy na statkach po jeziorze uczestnicząc w nabożeństwie fatimskim, wysłuchaliśmy świadectw misjonarzy. Poznaliśmy jak ważną, a zarazem ciężką pracę wykonują na co dzień ci, którzy zostali posłani do mieszkańców innych kontynentów niosąc im dobrą nowinę o Chrystusie.
Nowe doświadczenia, nowo nawiązane kontakty, a jednocześnie świadomość, że pomaga się bezinteresownie potrzebującym – to są efekty  zaangażowania się w wolontariat.

Hanna Gutowska,
opiekun SKC przy ZS nr 2 w Ełku