Wolontariusze uprzątnęli zaniedbane groby

Jak co roku przed uroczystością wszystkich świętych i wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, wolontariusze zaangażowali się w sprzątanie zaniedbanych grobów. Ponad 30 pełnych zapału młodych ludzi 30 października 2018 r. uczestniczyło w pracach porządkowych na Cmentarzu Komunalnym nr 1. Młodzież wraz z opiekunami – p. Eweliną Flak i ks. Ryszardem Sawickim – uprzątnęła groby małych dzieci. Akcję zorganizowaną przez Caritas Diecezji Ełckiej poprzedziła wspólna modlitwa za zmarłych, których szczątki spoczywają na ełckiej nekropoli.

Działanie miało na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek dla zmarłych i cmentarza jako miejsca ich wiecznego spoczynku. Widać było ogromne zaangażowanie młodzieży, która sprzątając analizowała również napisy na nagrobkach: imiona, nazwiska, wiek zmarłych oraz umieszczone na nich epitafia i sentencje. Młodych ludzi wzruszał szczególnie widok dziecięcych nagrobków. Nie było żadnego narzekania czy marudzenia, lecz pełne oddanie na rzecz podejmowanej pracy woluntarystycznej.

Po zakończonej akcji udaliśmy się na ciepłą herbatę i kiełbaski pieczone przy ognisku w Centrum Edukacji Ekologicznej. Wszyscy zgodnie potwierdzili swój udział w kolejnych podobnych działaniach. Gorące podziękowania kierujemy do wolontariuszy, towarzyszących im nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Czynny udział w akcji wzięli uczniowie z I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku i z Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

ks. dr Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu