Wolontariusze z Krasnowa – rekordziści Wielkopostnej Jałmużny

Każdego roku ełcka Caritas w czasie Wielkiego Postu przeprowadza akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Jest to działanie mające na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do ofiary i wyrzeczenia, poprzez rezygnację z konkretnych przyjemności, np. zajadania się słodyczami. Do tego celu służą rozprowadzane przez Caritas Skarbonki, do których przez okres Wielkiego Postu można było wrzucać pieniądze. W ełckiej Caritas trwa podsumowywanie tej akcji, w której wzięło udział kilkadziesiąt SKC. W tym roku rekordzistą, jeśli chodzi o zebraną kwotę, jest SKC przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie. W akcji brało tu udział 25 uczniów, którzy zebrali ogółem 550 zł. Fundusze zostały  przekazane na konto Caritas i będą przeznaczone na pomoc w leczeniu osób starszych.
Wolontariusze SKC przy SP im. A. Mickiewicza w Krasnowie po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca gotowe spieszyć z pomocą innym.
Małgorzata Fejfer, ks. Ryszard Sawicki