„Wyraź siebie bez stresu dla Niepodległej” warsztaty teatralne w Centrum Oświatowo-Dydaktycznym w Ełku

Po raz kolejny pragniemy zaprosić do uczestnictwa w warsztatach teatralnych realizowanych przez Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej w Ełku w ramach projektu STOLICA MAZUR – STOLICĄ KULTURY NA 100 LAT NIEPODLEGŁEJ. PRZYSTANEK SZTUKA finansowanego przez Urząd Miasta Ełku w ramach konkursu ofert.
16.11.2018 r.godz. 10.00
Tym razem  spotkamy się ze znaną i wspaniałą – młodą i utalentowaną aktorką – Katarzyną Zawadzką, która specjalnie dla nas poprowadzi warsztat dykcyjno-antystresowy „Wyraź siebie bez stresu dla Niepodległej”

Spotkanie warsztatowe rozpocznie monodram, który stanie się punktem wyjścia do dyskusji i omówienia problemów związanych z wystąpieniami publicznymi i towarzyszącym im stresie. Monodram będzie nawiązywał to wydarzeń niepodległościowych. Uczniowie dowiedzą się więcej na temat języka polskiego i jego przemian na przestrzeni 100 lat. Uczniowie zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu poprawnej wymowy, wyrazistości przekazywania odpowiednich intencji i bezpośredniego panowania nad swoimi emocjami. Często dzieci i młodzież są zdani na siebie, swoją intuicję w trudnym, ale i bardzo istotnym dla rozwoju osobowości, procesie oswajania stresu podczas wystąpień publicznych (odpowiedź ustna przy tablicy, matura, itp.). Często dzieci posiadające dużą wiedzę z danego przedmiotu, nie potrafią jej przedstawić przed większą grupą odbiorców. Nie każda szkoła oferuje swoim uczniom zajęcia aktorskie, przez co pozbawia się młodych ludzi możliwości realizacji swoich pasji, hamuje ich zapał, daje poczucie niespełnienia, przez co mogą się stać osobami trudnymi we współpracy międzyludzkiej. Uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w praktyce pokonać te trudności oraz poczuć się pewnie podczas wystąpień publicznych. Nie będą mieć problemów z oswojeniem stresu, gdyż staną się świadomi w jaki sposób na nich oddziałuje i jak z nim walczyć. Nabiorą pewności, iż operują poprawną dykcją, przez co nie muszą skupiać się już na technicznej stronie swojej wypowiedzi, a mogą wytężyć całą swoją uwagę na zaprezentowaniu konkretnych treści. Będą panować nad swoimi emocjami i staną się godnymi partnerami do rozmów.Zdobyte umiejętności młodzież będzie mogła wykorzystać w niemal każdej dziedzinie życia, nie tylko w zawodzie aktora. Ćwiczenia praktyczne podczas warsztatów będą miały na celu: poznanie języka polskiego; zyskanie odporności na stres; wyzbycie się nieśmiałości; kształtowanie postaw aktywności społecznej; rozwijanie zainteresowania mową ojczystą i sztuką teatru; łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich; panowanie nad emocjami; dbałość o poprawną dykcję i artykulację; zdobycie podstawowych umiejętności aktorskich; rozbudzenie wszechstronnego rozwoju osobowości i kreatywności .

kontakt: centrumelk@gmail.com
tel. s. Blanka 516080504
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
Kolejne spotkanie dnia 7.12.2018 r. o godz. 10.00 poprowadzi aktor Michał Malinowski.
Do zobaczenia na warsztatach!!!