XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę

listopada 2019 r. podopieczni Schroniska im. św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej i Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot Stowarzyszenia Monar uczestniczyli w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Bezdomnych na Jasną Górę. Towarzyszył im ks. Ryszard Sawicki, wicedyrektor ełckiej Caritas. Doroczne spotkanie zorganizowane zostało przez Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Do tronu Jasnogórskiej Pani przybyło 650 osób bezdomnych w grupach zorganizowanych przez diecezjalne Caritas, a także z ośrodków współpracujących ze schroniskami prowadzonymi przez Caritas w Polsce. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa z Księgi Lamentacji: „Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która go szuka”.

Program pielgrzymki był bardzo bogaty. Pielgrzymi wysłuchali konferencji ks. Jana Koclęgi, który mówił, że na Jasnej Gorze nikt nie jest bezdomny, bo jest u Matki. Następnie miało miejsce spotkanie z aktorem Lechem Dyblikiem, który podzielił się świadectwem życia, mówiąc o swoim nawróceniu, wychodzeniu z alkoholizmu i uzdrawianiu relacji rodzinnych. Jako pieśniarz zaprezentował także swój mini recital.

Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Eucharystii sprawowanej w kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. W homilii podkreślił on, że człowiek, także ubogi, najbardziej potrzebuje Boga:  „Najgorzej, jak stracisz Boga w swoim sercu, to się nie podźwigniesz, to nie pozbierasz tych kamieni, żeby znowu z tego zbudować jakiś dom. Ale przyjeżdżamy tutaj na Jasną Górę, żeby się pozbierać, bo mimo, iż tyle straciliśmy, to jednego na pewno nie – nie straciliśmy Boga, który jest blisko nas”.

Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na problem bezdomności, który przed zbliżającą się zimą jest szczególnie ważny. W ogólnopolskim badaniu zdiagnozowano, że w naszym kraju żyje ponad 30 tys. osób bezdomnych, z czego 83,6% to mężczyźni. Choć odnotowano spadek bezdomności, to jednak problem w Polsce wciąż jest znaczący. Najczęstszą jego przyczyną bywają konflikty rodzinne, a zaraz po nich uzależnienia. W dalszej kolejności znalazły się: eksmisje, wymeldowania i rozpady związków. Trzeba tym osobom pokazywać, że nie muszą pozostawać w swoim wykluczeniu samotni, bo są osoby, które chcą im pomóc, a także, że warto z tej pomocy skorzystać.

Idea Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Bezdomnych zrodziła się w roku jasnogórskich jubileuszy: 350-lecia ślubów króla Jana Kazimierza i 50-lecia Ślubów Narodu Polskiego, w których jest rota przyrzeczenia, by także „dzielić się plonami ziemi i owocami pracy, aby (…) nie było głodnych, bezdomnych i płaczących”.

Uczestnicy tegorocznego spotkania doświadczyli poruszającego serce poczucia wspólnoty w gronie ludzi dotkniętych przez opuszczenie i wszelkie możliwe egzystencjalne dramaty, nie wyłączając wyniszczającego trybu życia, uzależnień i samotności.

ks. Ryszard Sawicki