XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Ministrantów o Puchar Biskupa Ełckiego

XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Ministrantów o puchar Biskupa Ełckiego

Odbędzie się 02-go grudnia 2017 r. w Hali Sportowej w Mikołajkach. Rozpoczęcie Turnieju Mszą Św. o godz. 900, rozgrywki od godz. 1000.

Uczestnictwo:             W zawodach uczestniczą maksymalnie 10-osobowe zespoły (reprezentacje parafii) chłopców urodzonych w 2004 r. i młodszych (szkoła podstawowa)

Wpisowe turnieju:      60 zł (od drużyny, płatne w dniu zawodów)

Zgłoszenia drużyn wyłącznie pisemne – na dołączonych kartach

prosimy przesyłać na adres:

Parafialny Klub Rekreacyjno–Sportowy

ul. ks. J. Popiełuszki 1

11 – 730 Mikołajki,

bądź mailem na adres pkrs.mikolajki@gmail.com (w wypadku zgłoszeń mailowych uczestnik przywozi ze sobą wersję papierową zgłoszenia z podpisem i pieczątką parafii)

w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2016 r.

Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane!

Ilość zespołów ograniczona jest względami organizacyjnymi.

Nagrody:

za 3 pierwsze miejsca puchary i nagrody rzeczowe, przewidywane również nagrody dla wyróżniających się zawodników.

 

Sprawy różne:

Zawodnicy zabierają ze sobą ważne legitymacje szkolne – zawodnik bez legitymacji może zostać wykluczony z rozgrywek, w wyjątkowych przypadkach może skutkować to nawet dyskwalifikacją drużyny!

Zawodników obowiązują stroje sportowe, obuwie sportowe (miękka, jasna podeszwa, niedozwolone są korki i korkotrampki),

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Parafialny Klub Rekreacyjno–Sportowy, koszty przejazdu – zainteresowane parafie.

  • Wyżywienie we własnym zakresie.

Zawody te mają jednocześnie status diecezjalnych eliminacji

Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w kategorii szkół podstawowych (ministrantów)

 

Serdecznie zapraszamy księży, parafie, grupy ministranckie i oddziały KSM do zainteresowania się nasza ofertą i udziału w wymienionych turniejach.

 

Plik do pobrania:  karta zgłoszenia PN