XX Diecezjalny Konkurs „Jan Paweł II – Święty Naszych Czasów”

We wtorek, 5 czerwca w katedralnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ełku, w przeddzień rocznicy ukoronowania figury Pani Fatimskiej przez św. Jana Pawła II, miał miejsce Jubileuszowy, XX Diecezjalny Konkurs „Jan Paweł II – Święty Naszych Czasów”.

Do ełckiej katedry przybyli uczestnicy z terenu całej diecezji, aby nie tylko zaprezentować swoje umiejętności, ale także być świadkiem wiary. Hanna Tyszkiewicz, inicjatorka konkursu poinformowała, że w tej edycji wzięło udział ponad 250 uczniów z piętnastu placówek oświatowych: „Celem konkursu jest ukazanie świętości Jana Pawła II, jego przesłania dla świata oraz jego osoby jako patrona miasta. Do konkursu dzieci i młodzież przystąpiły w kategoriach: plastycznej, muzycznej, literackiej oraz recytatorskiej. Ten konkurs wpisuje się również w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Dwie pierwsze kategorie zostały rozstrzygnięte wcześniej. Ostatnim, ale jakże bardzo efektownym etapem oceniania konkursu były zmagania recytatorskie oraz muzyczne.

W katedrze ełckiej uczestników powitał ks. kan. Marek Janowski, proboszcz parafii katedralnej. Wskazał na duchowy charakter rywalizacji, która przebiega w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest świątynia. Zachęcał uczestników, aby „swoim zachowaniem jak i śpiewem, czy recytacją dali świadectwo wiary, że pośród nas jest sam Pan Jezus”.

Wśród przygotowanego repertuaru były m.in. muzyczne wykonania wierszy Karola Wojtyły czy poświęcone Matce Najświętszej. Wśród wierszy pojawiły się autorskie prezentacje dzieci jak również bardzo wymagające poezje autorstwa m.in. ks. Twardowskiego.

Jak podsumowało jury, z każdym rokiem poziom prezentacji umiejętności młodzieży i dzieci jest coraz wyższy. „Bardzo trudno jest wyłonić pierwsze miejsca, gdyż każdy uczestnik jest najlepszy, bo wybrał najlepiej – śpiewa, recytuje, maluje – a to wszystko na chwałę Boga. Widzimy, że wielu młodych artystów dorasta, czy rozwija swoje talenty na naszych oczach. Niegdyś startowali w najmłodszej kategorii, dzisiaj są laureatami najstarszej grupy wiekowej” – mówiła pani Zuzanna Hołubowicz, jurorka konkursu. Przewodniczący jurii kategorii muzycznej, ks. Arkadiusz Dardziński zwrócił uwagę, że konkursy religijne należą do szczególnych form rywalizacji. „Jest to duże przeżycie dla samych wykonawców, ale także dla ich opiekunów. To takie wspólne towarzyszenie kilku pokoleń na drodze wiary i rozwoju talentów” – mówił kapłan.

Ks. kan. Marek Janowski, proboszcz parafii katedralnej wyrażając wdzięczność za zorganizowanie kolejnej edycji konkursu mówił: „Rozwijajcie w sobie te talenty. Cieszymy się, że podejmujecie wyzwanie i angażujecie się w to dzieło. Razem tworzymy wspólnotę, która wspomina osobę św. Jana Pawła II, czci Matkę Bożą, ale też pamięta o tych najwyższych wartościach”.

Patronat nad konkursem objął ks. bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, senator Małgorzata Kopiczko, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz parafia katedralna.

Organizatorem wydarzenia od lat jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku oraz parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku.

rr