XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę.

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zapraszawszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę.

W blasku Maryjnych Jubileuszy – 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymujemy do naszej Matki i Królowej w duchu dziękczynienia za doznane łaski. Za jej pośrednictwem pragniemy zanosić prośby o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o nadzieję i godne życie.
W roku ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem św. Brata Alberta, biorąc Świętego za wzór i przewodnika na drodze miłości Boga i bliźniego, będziemy prosić o pomoc Chrystusa i Jego Matkę, abyśmy mogli realizować Ewangelię w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. W duchu jedności będziemy prosić za naszą Ojczyznę – matkę, mającą prawo do szczególnej miłości, troski i pamięci o tych swoich dzieciach, które nie pozwoliły odebrać sobie dziedzictwa, tradycji, kultury, wspólnoty, a nade wszystko prawa do pielęgnowania wartości patriotycznych w sercach, szczególnie najmłodszych Polaków. Macierzyńskiej opiece Matki Bożej zawierzymy nasze rodziny i Polskie Koleje Państwowe – miejsce kolejarskiej służby. Podziękujemy Bogu za posługę duszpasterzy kolejarzy, za przewodniczenie naszej wspólnocie, prosząc o potrzebne im łaski. Wraz z nami tradycyjnie już będą modlić się kolejarze z Białorusi, Francji,
Słowacji i Węgier.
Pielgrzymka rozpocznie się konferencją w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę 4 listopada o godz. 18.00, a zakończy ją uroczysta Msza św. ze Szczytu Jasnej Góry w niedzielę 5 listopada o godz. 11.00.
Uroczystościom będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski metropolita krakowski.

Do pobrania: Informacja