Z pielgrzymką u Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Z pielgrzymką u Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Od wielu lat tradycją Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie  stało się pielgrzymowanie do miejsc związanych z postacią  patrona  szkoły. W tym roku 9 czerwca , w 18 rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II, uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną  wybrali  się na wycieczkę połączoną z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Program przewidywał zwiedzanie stolicy Mazur Olsztyna- pobyt w planetarium, zajęcia edukacyjne w  dawnym zamku krzyżackim – obecnie  Muzeum Warmii i Mazur a następnie pielgrzymowanie do Gietrzwałdu- miejsca Objawień Najświętszej Marii Panny.

Wieś  stała się sławna dzięki objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce od 27 czerwca do 16 września  1877 roku. Głównymi wizjionerkami były: trzynastoletnia Justyna  Szafryńska i dwunastoletnia Barbara  Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku.  Objawiła się pierwszy raz Justynie, kiedy powracała z egzaminu przed przystąpieniem do I Komunii Świętej. Następnego dnia „Jasną Panią” w postaci siedzącej na tronie z dzieciątkiem  Jezus pośród Aniołów nad klonem przed kościołem w czasie odmawiania różańca ,zobaczyła też Barbara Samulowska.  Po rozmowie z Panią, dziewczynki otrzymały  polecenie – „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”  Od tego czasu dziewczęta codziennie modliły się w intencji nawrócenia grzeszników. Od tego momentu  kult  Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej objął  nie tylko tereny pobliskiej Warmii, lecz rozprzestrzenił się na tereny byłego zaboru pruskiego i Kongresówki, zamieszkałej przez  katolicką ludność. Przybywali też pielgrzymi  z innych ziem Polski.

Do bazyliki i miejsca objawień przybyli także uczniowie wraz z opiekunami ze szkoły z Żarnowa. Dzieci z wielką ochotą wysłuchały  historii o objawieniach z ust przewodnika – kapłana miejscowego sanktuarium. Uczestniczyli również we Mszy św. dziękczynnej wraz z pocztem sztandarowym. Każdy miał czas na indywidualną modlitwę przed obrazem.  Po odwiedzeniu świętego źródełka, wyruszyli w drogę powrotną, żegnając matkę Boską Gietrzwałdzką, która nakazała: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

Lucyna Lewkiewicz- nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.