Z  SANKTUARIUM BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

 Wydarzenia związane z codziennością życia zapisują się też  w rytmie modlitewnego życia naszego Sanktuarium, które od początku jest odzwierciedleniem tęsknot i dążeń nie tylko Suwalczan.

  • Kolejny raz przybyli do Sanktuarium księża, którzy dziękowali – tym razem – za pięć lat swoich święceń. Słowo Boże do kilkunastu kapłanów wygłosił ks. Jarema Sykulski – Kustosz Sanktuarium. Obecni na Eucharystii wierni uczestniczyli w tej pięknej i wymownej uroczystości. Jubilaci zawierzyli swoje dalsze  kapłańskie posługiwanie Jezusowi Miłosiernemu i Matce Bożej Gietrzwałdzkiej.
  • Bardzo wymownym wydarzeniem w minionym miesiącu była Msza Święta i spotkanie harcerzy z Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego w Suwałkach – z racji rocznicy śmierci Patrona. O. Jacek Szczepanik – Kapelan Hufca-przybliżył uczestnikom uroczystej liturgii postać Patrona i zaznaczył, że każdy z nich powinien także – w świetle nauki o Bożym Miłosierdziu – odkrywać, w jaki sposób należy realizować harcerskie działanie poprzez wypełnianie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Z  okazji obchodów Jubileuszu Fatimskiego – 100 lat od objawień – w Suwalskim Sanktuarium, w każdy piątek – od 20.30 – poszczególne wspólnoty z parafii przy Sanktuarium – prowadzą Różaniec Fatimski. Adoracja – od rana  do 21.00 – kończy się Apelem Jasnogórskim. Uczestnikami tych modlitewnych  spotkań są mieszkańcy Suwałk.

  • Istotnym wydarzeniem w naszym Sanktuarium  była obecność ks. dr hab. Krzysztofa Bielawnego, który przybył z Sanktuarium w Gietrzwałdzie, aby przybliżyć nam Orędzie Gietrzwałdzkie. W tym roku mija 140 lat od  objawień Matki Bożej. Ks. Profesor głosił homilię na każdej Mszy Św., a o godz. 15.00 – po Koronce do Bożego Miłosierdzia – wygłosił konferencję na temat przesłania związanego z Objawieniami w Gietrzwałdzie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Kółek Różańcowych  nie tylko z parafii suwalskich, ale także z okolic.
  • Dwunastu mężczyzn zostało włączonych do powstałej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach – Wspólnoty Rycerzy Kolumba. Ks. Jarema Sykulski –  w czasie uroczystości pasowania na Rycerzy – wskazał, jak ważne jest takie właśnie zaangażowanie mężczyzn i jak istotna jest ich posługa, którą podejmują. Rycerze Kolumba uczestniczą w systematycznej formacji, dzięki czemu dają świadectwo wiary, angażując się  w życie parafii i  Kościoła Lokalnego.
  • Szósty Rok Nowenny z racji 300-lecia Suwałk łączy się – już tradycyjnie – z Piknikiem Rodzinnym, który odbywa się w parku miejskim przy Suwalskim .  Uroczysta Msza Św., której przewodniczył Ks. Bp Romuald Kamiński rozpoczęła tegoroczne przygotowanie do jubileuszu. W czasie homilii Ks. Biskup zaznaczył, że przeżywanie Nowenny  związanej z powstaniem Suwałk jest wyraźnym dowodem na to, jak bardzo ważne były początki tego miasta budowanego na podwalinach wiary w Jezusa Chrystusa, a dowodem tego jest odkryte w parku  miejsce, gdzie była pierwsza świątynia – kościół pw. Świętego Krzyża. Tu od wieków i teraz – zaznaczył Kaznodzieja – kształtował się i kształtuje człowiek, a w ten sposób tworzy się historia  i  obyczaje. Człowiek właściwie ukształtowany posiada fundament, którym jest wiara   i w ten sposób wchodzi w Orbitę Bożego Miłosierdzia.

Ks. Jarema Sykulski – Moderator Suwałk i Kustosz Sanktuarium, współorganizator obchodów – wezwał obecnych do udziału we wspólnotowym przeżywaniu najważniejszych wartości, a także do udziału w Pikniku Rodzinnym – abyśmy  w ten sposób dali wyraz naszej chrześcijańskiej postawy w obronie życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

  • Dnia 27 maja br. miała miejsce uroczysta Eucharystia związana z Potrójnym Jubileuszem przeżywanym we Wspólnocie Litewskiej związanej z naszym Sanktuarium. Były to Jubileusze, które mają ogromne znaczenie w naszych kontaktach z Litwinami:
  • rocznica powstania Stowarzyszenia Suwalskich Litwinów.
  • rocznica utworzenia Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.
  • rocznica „litewskich” Mszy Św. – kwartalnych odprawianych w niedziele i z okazji różnych uroczystości.

Współpraca z Litwinami rozwija się  także dzięki pośrednictwu kapłana  z naszej diecezji – Ks. Romualda Zdanisa – przebywającego obecnie w Poniewierzu na Litwie. Ks. Jarema Sykulski – proboszcz przy Sanktuarium – niejednokrotnie gościł  Ks. Romualda Zdanisa  wraz  z Jego parafianami, dzięki czemu nawiązały się twórcze rozmowy  z  członkami POAK przy naszym Sanktuarium i  zaowocowały realną możliwością zorganizowania Akcji Katolickiej na Litwie.

  Wszystkie nasze dzienne drogi prowadzą do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  w Suwałkach – do tego miejsca, które wpisało się już wyraźnie w życie – nie tylko miasta. Każdy czas okazuje się dobry, aby powierzyć wszystko Miłosiernemu Chrystusowi  i  Jemu bezgranicznie zaufać …

  Bożenna Szynkowska