Zaproszenie do Szkoły  ANIMATORÓW I EWANGELIZACJI „LUDZIE SPOD DAMASZKU”

 SZKOŁA  ANIMATORÓW I EWANGELIZACJI „LUDZIE SPOD DAMASZKU”

  Już 7 lata jesteśmy w służbie ewangelizacji

CEL:

 • DOPROWADZENIE DO DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
 • PRZYGOTOWANIE:

–  LIDERÓW WSPÓLNOT

–  ŚWIECKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW KAPŁANÓW

–  WSPÓLNOT EWANGELIZACYJNYCH

 • ZDOBYCIE PRZEZ UCZESTNIKÓW UMIEJĘTNOŚCI:

– ORGANIZACJI I PROWADZENIA SPOTKAŃ MODLITEWNYCH

– EWANGELIZACJI INDYWIDUALNEJ ORAZ POPRZEZ REKOLEKCJE

– PROWADZENIA GRUP FORMACYJNYCH

– WSPÓŁPRACY  PODCZAS REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH

– ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ KULTURALNO-REKREACYJNYCH,

ZESPOŁÓW TEATRALNYCH, FESTIWALI

 • ODKRYCIE NOWEGO ZAPAŁU I ŻARLIWOŚCI

PROGRAM ZAJĘĆ:

 • WARSZTATY Z ZAKRESU METOD EWANGELIZACJI
 • WYKŁADY Z TEOLOGII, PSYCHOLOGII I HISTORII KOŚCIOŁA (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNAKÓW CZASU I DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA)
 • WARSZTATY MUZYCZNE, MEDIALNE I TEATRALNE

WYMAGANE:

 • CHĘĆ WŁĄCZENIA SIĘ W EWANGELIZACJĘ
 • OTWARTOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH
 • ZAINTERESOWANIE PRAKTYCZNYM WYMIAREM CHRZEŚCIJAŃSTWA
 • PRAGNIENIE OŻYWIENIA ŻYCIA PARAFIALNEGO

NIE WYMAGANE:

 • WCZEŚNIEJSZE ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE PARAFII
 • PRZYNALEŻNOŚĆ DO WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • PODANIE
 • UKOŃCZONE 17 LAT
 • SKIEROWANIE OD KSIĘDZA PROBOSZCZA

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO  21.11.2020r.

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE JEDNODNIOWYCH ZJAZDÓW

W TRZECIE SOBOTY PAŹDZIERNIKA, LISTOPADA,STYCZNIA, LUTEGO, MARCA, KWIETNIA I MAJA W GODZ. 10.00 – 17.00

„Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” (Mt 28, 19)

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Augustów, Dom Księży Emerytów ,ul. Skorupki 6

TEL. KOM. 693 556 657

anielasalawa.suwalki.pl

e-mail: szymonbetania@gmail.com

 

plik do pobrania: ulotka – projekt2