Zaproszenie Kapłanów diecezji ełckiej do udziału w jesiennych konferencjach rejonowych

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zaprasza wszystkich Kapłanów diecezji ełckiej do udziału w jesiennych konferencjach rejonowych. Ze względu na panującą pandemię, spotkania odbywają się wyłącznie w kościołach. Kalendarium konferencji rejonowych jest następujące:

      20.X. (wtorek – godz. 9.30) – Suwałki (Kościół Św. Aleksandra),

      21.X. (środa – godz. 9.30) – Giżycko (Kościół Św. Kazimierza Królewicza),

      21.X. (środa – godz. 13.30) – Pisz (Kościół Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej),

      22.X. (czwartek – godz. 9.30) – Ełk (Katedra Ełcka).

Tematem przewodnim tegorocznych konferencji rejonowych będzie hasło nowego roku duszpasterskiego 2020/2021: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Spotkania będą przebiegały według następującego porządku:

  1. Adoracja Najświętszego Sakramentu
  2. Konferencja – Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD,
  3. Konferencja – Ks. kan. dr Maciej Maciukiewicz,
  4. Słowo pasterskie Biskupa Ełckiego,
  5. Komunikaty Ełckiej Kurii Diecezjalnej,
  6. Wolne wnioski,
  7. Modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo pasterskie.

Z wyrazami szacunku

Ks. Jacek Uchan

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego