Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne do Pozezdrza

Z A P R O S Z E N I E

DOŻYNKI DIECEZJALNE A.D. 2017

Do Duszpasterzy,

Rolników i wszystkich Wiernych z Diecezji Ełckiej

            Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Tradycyjnie Dożynki są największym w roku świętem gospodarskim rolników, ogrodników i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Diecezjalne Dożynki, pod hasłem „Z Maryją idźmy i głośmy dobroć Boga w darach ziemi” i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, tradycyjnie już w naszej diecezji łączą się ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku, odbywać się one będą w dniu 8 września (piątek) 2017r., w Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu, w dekanacie Św. Huberta w Węgorzewie.

W imieniu Duszpasterstwa Rolników Diecezji Ełckiej, serdecznie zapraszamy naszych Rolników, ich Duszpasterzy i wszystkich Wiernych, którzy doceniają ciężką pracę na roli, do wspólnej modlitwy, radowania się i zabawy. Uroczystości dożynkowe przebiegać będą według następującego porządku:

PROGRAM DOŻYNEK:

godz. 10.00 – rozpoczęcie uroczystości w kościele parafialnym i prezentacja wieńców
dożynkowych, a następnie procesja na plac celebry;

godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura,
Biskupa Ełckiego;

po Mszy św.:

– agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów;

– program przygotowany przez Alumnów WSD w Ełku i występy zespołów ludowych;

– ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce (kategorie: wieniec tradycyjny, wiązanka żniwna, wieniec z elementami pobożności Eucharystycznej, wieniec z elementami pobożności Maryjnej, Korona żniwna, pomysłowość, wielkość wieńca).

godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników.

Przewielebni Księża Dziekani są proszeni o zorganizowanie darów ołtarza, które zostaną – tak jak w latach ubiegłych – przekazane naszemu Wyższemu Seminarium Duchownemu w Ełku. Za zrozumienie i pomoc serdecznie dziękujemy w imieniu Wspólnoty seminaryjnej.

            Przekazując słowa najwyższego szacunku i uznania wraz z podziękowaniem za rolniczy trud, w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich Rolników i ich Duszpasterzy do udziału w tegorocznych Dożynkach Diecezjalnych.

 

+ Romuald Kamiński

  Biskup Pomocniczy Ełcki