Zaproszenie na Dzień Życia Konsekrowanego

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Osoby Konsekrowane, a także Czcigodnych Księży do udziału w świętowaniu Dnia Życia Konsekrowanego, które będzie miało miejsce wyjątkowo 3 lutego(sobota) 2018 r.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

w imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura – s. Goretti i ks. Stanisław Jóźwiak (Wydział Zakonny Ełckiej Kurii)

 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO (sobota, 3 lutego 2018 r.)

Dom Biskupi (część sympozjalna)

9.00 – Wykład ks. dr. Tadeusza Jareckiego SDB, Rola osób konsekrowanych w duszpasterstwie dzieci i młodzieży .

Po wykładzie dopowiedzenia i dyskusja.

Katedra (część liturgiczna)

10.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

10.30 –EUCHARYSTIA pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura

Liturgia słowa i procesja z darami z komentarzem – przygotowane przez osoby konsekrowane

Po homilii odnowienie ślubów

Po Komunii św. podziękowanie sióstr dla Księdza Biskupa Jerzego

Dom Biskupi (część wspólnotowa)

ok. 12.00 – Agapa

– Słowo na zakończenie  i błogosławieństwo – Ks. Biskup Jerzy Mazur