Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej w Budzewie

odbędzie się już po raz osiemnasty. Widowisko pasyjne, odgrywane przez około 100 aktorów amatorów przyciąga liczną widownię.

Co roku, w Niedzielę Palmową przy wiejskiej świetlicy w Budzewie skupia się około 500 osób, by wspólnie z aktorami przeżywać wydarzenia sprzed 2 tysięcy lat. Budzewskie Misterium należy do największych spektakli plenerowych w północno-zachodniej części Mazur.

W tym roku w biblijnych scenach zobaczymy nowe postacie, natomiast główną rolę, podobnie jak w ubiegłym roku, odegra Grzegorz Kotowicz nauczyciel z Więcek. Organizatorem przedsięwzięcia jest nieformalna grupa: Zespół Budzewiaki, którym przewodzi Stefania Wójcik. Zespół działa w partnerstwie z lokalnym samorządem, miejscowymi społecznikami, przedsiębiorcami, Starostwem Powiatowym w Węgorzewie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budrach.

Przygotowania do tegorocznego Misterium Pasyjnego  zaczęły się w około 2 miesiące temu i im bliżej przypadającego terminu widowiska, tym prace są coraz bardziej intensywne. Tak duże wydarzenie wymaga koordynacji wielu działań, nad którymi czuwa Stefania Wójcik – kierownik Budzewiaków. Oprócz organizowania częstych spotkań aktorów, najważniejszą rzeczą jest przygotowanie całego zaplecza organizacyjno- technicznego. Widowisko odbywa się  w plenerze  po zapadnięciu zmroku, przez co organizacja tego przedsięwzięcia nie należy do najłatwiejszych.

14 kwietnia, w Niedzielę Palmową, zapraszamy do Budzewa nie tylko do wspólnego oglądania tego co będzie się działo przy naszej świetlicy, ale przede wszystkim duchowego przeżywania głębokiego sensu ukrzyżowania i zmartwychwstania Bożego Syna – Jezusa Chrystusa.