Zaproszenie na spotkanie z dr inż. Jackiem Pulikowskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jackiem Pulikowskim na temat: „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina” – 25 kwietnia (czwartek), g. 19:00, Ełk, ul. Grunwaldzka 1 (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania). Wstęp Wolny.
dr inż. Jacek Pulikowski
jest szczęśliwym mężem Jadwigi (od 1976 roku) i ojcem Marii, Jana i Urszuli, a od niedawna również teściem Marty i Artura.
Od wielu lat zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne. Jest wspólnie z przyjaciółmi założycielem i wieloletnim Prezesem
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. Przez dwie kadencje był świeckim audytorem Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski.
Autor poczytnych książek i artykułów w licznych czasopismach katolickich, oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy rodzinne
(miłość, czystość, płciowość, ojcostwo, rodzicielstwo)
ks. Paweł Tober
Wydział Duszpasterstwa Rodzin