Zaproszenie na sympozjum naukowe w WSD w Ełku

W Jubileuszowym Roku 25-lecia istnienia Diecezji Ełckiej i Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, mamy zaszczyt zaprosić na okolicznościowe sympozjum naukowe poświęcone formacji kapłańskiej.

Dnia 18 lutego 2017r (sobota) , w ramach V Interdyscyplinarnego Dnia Świętego Tomasza z Akwinu, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji ełckiej (ul. Kościuszki 9) odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na to naukowe spotkanie.

 

Plan spotkania sympozjalnego:

7.30 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej pod

przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

9.30 Otwarcie sympozjum i powitanie gości – Ks. dr Antoni Skowroński – WSD Ełk

  • Słowo wstępne – zamysł sympozjum – Ks. dr Tomasz Kopiczko – WSD w Ełku

9.45

  • Historia formacji seminaryjnej. Od początku do dziś. –

Ks. dr Stanisław Adamiak – UW

  • Rozwój świętości kapłana poprzez formację permenentną – Ks. prof. Stanisław Urbański – UKSW
  • Co przeszkadza w realizacji powołania? Kontekst środowiskowy. – S. dr Be ata Zarzycka – KUL

11.15 Przerwa na kawę

12.00

  • Formacja do przeżywania kapłaństwa jako ofiary. Na przykładzie życia i drogi do świętości bł. ks. Władysława Bukowińskiego – Ks. dr Józef Węcławik – WSD Pieniężno
  • Analiza współczesnego i poszukiwanie przyszłego modelu formacji do kapłaństwa w WSD w Ełku – Ks. dr Antoni Skowroński – WSD Ełk
  • Podsumowanie referatów i dyskusja – Ks. Bp Romuald Kamiński – WSD Ełk

14.00 Obiad

 

Licząc na obecność, serdecznie pozdrawiam.

ks. Antoni Skowroński, Rektor WSD w Ełku

Zaproszenie_WSD-sympozjum-18-02-2017

Plakat-sympozjum-WSD-18-02-2017