Zaproszenie na wystawę zabytkowych szat liturgicznych diecezji ełckiej. Patronat medialny: Martyria

Wystawa zabytkowych szat liturgicznych w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Trwają przygotowania do wystawy „Zabytkowe szaty liturgiczne Diecezji Ełckiej”, którą będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Piskiej od 27 lutego do 7 maja. Zaprezentowane zostaną ornaty, dalmatyki, kapy, stuły i inne paramenty liturgiczne udostępnione przez parafie z Ełku, Augustowa, Janówki i Bargłowa Kościelnego.

Na ekspozycji będzie można obejrzeć zabytkowe szaty, które zostaną uzupełnione planszami z ilustracjami oraz tekstami, na temat historii czy symboliki ornatów oraz innych elementów stroju kapłana.

Wyboru eksponatów dokonali dr Anna Sylwia Czyż z Instytutu Historii Sztuk Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Tomasz Jakubowski z Zamku Królewskiego w Warszawie oraz dr Aneta Karwowska dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej.

Wystawę można podzielić na kilka części. Najciekawszymi eksponatami wydają się być dwie – ozdobione pasami kontuszowymi – dalmatyki ze zbiorów parafii w Janówce. Po trzecim rozbiorze Polski noszenie stroju narodowego było zabronione, więc szlachta przekazywała pasy duchownym. Eksponowanie ich na szatach liturgicznych miało świadczyć o dawnych czasach, tradycjach i minionej świetności państwa polskiego oraz jego obywateli.

Niezwykle interesującym elementem zabytkowych szat liturgicznych jest ich symbolika, dlatego oglądający wystawę będą mogli poznać znaczenie poszczególnych elementów stroju kapłana.

Niemal oddzielną część wystawy tworzą szaty o charakterze żałobnym. Wybrane zostały: ornat z Janówki, ornat i kapa z Bargłowa Kościelnego, stuły, bursa, a także welon kielichowy z katedry ełckiej. Wszystkie elementy są w kolorze czarnym. Można odnaleźć na nich symbole narzędzi Męki Pańskiej oraz kwiaty i owoc granatu, całość tworzy swoistą ilustrację drzewa życia – triumfu wieczności osiąganej dzięki krwawej ofierze Chrystusa.

Na ekspozycji nie mogło zabraknąć ornatu udostępnionego przez parafię p. w. Serca Jezusowego w Augustowie. Szata ma blisko 100 lat, a na jej wewnętrznej stronie znajduje się dedykacja: „Czcigodnemu Kanonikowi Ks. W. Nowickiemu wdzięczni parafianie Augustowscy”. Wotum wiernych z Augustowa jest także inny ornat, na którym Matka Boża otula swym płaszczem miejscową bazylikę, biorąc ją i jej parafian w matczyną opiekę.

Wystawa organizowana jest pod patronatem ks. biskupa Jerzego Mazura, a z jego ramienia bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie ekspozycji został ks. Krzysztof Zubrzycki, który zebrał blisko 90 elementów z 7 parafii diecezji ełckiej. W organizację wystawy zaangażowali się również – poseł na Sejm RP Jerzy Wojciech Małecki, burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz Właściciele Dworu Kaliszki. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje miesięcznik „Martyria”.

Wystawę będzie można oglądać od 27 lutego do 7 maja w godzinach pracy Muzeum Ziemi Piskiej. 24 lutego zaplanowano uroczysty wernisaż z udziałem ks. biskupa Jerzego Mazura oraz zaproszonych gości. Najpierw uczestnicy wezmą udział w Mszy św. w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piszu, którą uświetni swoim śpiewem piski chór Vox Martis pod dyrekcją Marine Mkrtczjan. Druga cześć uroczystości odbędzie się w Muzeum Ziemi Piskiej. Wystawę otworzą ks. biskup Jerzy Mazur oraz dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. Następnie dr Anna Sylwia Czyż wygłosi wykład wprowadzający, a pan Tomasz Jakubowski oprowadzi zebranych po wystawie, zwracając uwagę na najciekawsze elementy. Wystawa jeszcze będzie miała miejsce w Ełku i Sejnach. O terminach Drogich Czytelników poinformujemy. Serdecznie zapraszamy

dr Aneta Karwowska

Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu