Zaproszenie: XV Forum Wychowawcze Szkół „Szkoła wierna dziedzictwu”

Realizując kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 w zakresie „100 rocznicy odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”, serdecznie zapraszamy na XV Forum Wychowawcze Szkół „Szkoła wierna dziedzictwu”

 

 

 

W programie:

 
1000 – 1010 Otwarcie Forum, P. Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku
 1010 – 1030 Wymagania państwa wobec szkół i placówek w zakresie wychowania patriotycznego   Pan  Wojciech Cybulski  Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

 

1030– 1200 Dziedzictwo, któremu mamy być wierni. Patriotyzm a efektywność kształcenia -panel dyskusyjny z udziałem ekspertów :prof. Elżbieta Osewska ,dr Rafał   Żytyniec , panie Małgorzata Hochlaitner, Barbara Dziuba ,Jolanta Grędzińska–Kosiorek, Małgorzata Burba
 
12 00 – 1230 Przerwa kawowa

 

1230 – 1315 Dobre praktyki wychowania patriotycznego na przykładzie wybranych placówek: Niepubliczne Przedszkole” u Lolka” , SP nr 4w Olecku ,SP nr 4 w Ełku, ZS nr2 w Ełku
1315 –1400   Gala wręczenia   nagród w konkursie „100 lat Niepodległej”

 

Organizatorzy:

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Muzeum Historyczne w Ełku

Ełckie Centrum Kultury

Forum Wychowawcze – program do pobrania