Złoty Jubileusz Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Ełckiej

Pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, biskupa diecezji ełckiej, w sobotę, 30 października, odbyły się uroczystości Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Ełckiej. Na diecezjalne świętowanie  licznie przybyli członkowie z poszczególnych grup naszej diecezji wraz z kapłanami.

„Wdzięcznym sercem patrzę na każde działanie Ducha Świętego w naszej diecezji. Życzliwym sercem patrzę również na was tu zebranych, którzy pragniecie żyć pełnią darów Ducha Świętego” – witał zebranych uczestników ordynariusz diecezji ełckiej.

„Jubileusz to czas aby spojrzeć z wdzięcznością oczyma wiary w przeszłość. To czas, aby wyrazić Bogu Trójjedynemu uwielbienie i dziękczynienie za istnienie Odnowy w Duchu Świętym. To także czas, aby patrząc w przeszłość, zrobić rachunek sumienia i przeprosić Boga za niewykorzystane dary i łaski. To też czas, aby z pasją patrzeć w teraźniejszość i z nadzieją w przyszłość” – wskazywał hierarcha

Zwracając szczególną uwagę na zagrożenia,  jakie wypływają  z coraz większej sekularyzacji i ateizacji w społeczeństwie oraz ataki na jakie narażona jest rodzina, małżeństwo, młodzież, Kościół i całe duchowieństwo,  bp Mazur zachęcał, aby nie bać się wypłynąć na głębię służby Bogu i ludziom.

„Jestem przekonany, że Duch Święty do Kościoła Ełckiego mówi słowami Jezusa Chrystusa: „Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!”. Te słowa i ja dzisiaj do każdego i każdej z was mówię: „Wypłyń na głębię”, „Odwagi, nie bójcie się!”. Proszę Was wszystkich, którzy weszliście do wspólnot modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym, abyście się wsłuchiwali w głos Ducha Świętego i realizowali powołanie do świętości i do ewangelizacji”- zachęcał biskup.

Ks. Krzysztof Walendziuk, Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji ełckiej, przypomniał jak ważnym i wielkim darem dla całej diecezji i poszczególnych społeczności jest Odnowa. „Duch Św. nie zapomniał o diecezji ełckiej. Ważne jest, abyśmy na nowo sobie uświadomili jak wielkim jest darem łaska Odnowy” – mówił kapłan.

Pani Danuta Święcka, świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji ełckiej przedstawiła historię rozwoju Odnowy w naszej diecezji, zwracając szczególną uwagę na dzieje powstania każdej grupy.

W swojej prelekcji „Charyzmaty odnawiają Kościół. Możliwości i zagrożenia” o. dr Mirosław Piątkowski SVD, misjonarz z wieloletnim doświadczeniem Odnowy w Duchu Świętym w Argentynie i w Polsce, z pełnym mocy słowem podzielił się swoim przeżywaniem i rozumieniem wiary oraz wezwał do używania charyzmatów, dzięki którym można służyć drugiemu człowiekowi. „Trzeba tak się napełnić Duchem Świętym, aby być misjonarzem i wyjść z ewangelią do drugiego człowieka. Charyzmaty są darem. I nie możemy się przez to czuć lepsi od innych. To łaska boża. To dar, by Kościół się rozwijał”- nauczał o. Piątkowski.

Członek Krajowego Zarządu Koordynatorów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, Ks. Marcin Wrzos, w swoim nauczaniu: „Odnowa w Duchu Świętym narzędziem nowej ewangelizacji. Szanse i wyzwania w duszpasterstwie parafialnym”, przypomniał, że Kościół istnieje dla ewangelizacji i rozwija się dzięki ewangelizacji. Prelegent wskazał również na konkretne możliwości włączenia się Odnowy w życie parafii. „Odnowa w parafii to łaska, która ma przemieniać parafię. Poprzez prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych, posługę modlitwą wstawienniczą, prowadzenie różnych spotkań, nabożeństw, adoracji, Odnowa ma pomóc ludziom w nawiązaniu głębszej relacji z Jezusem, by mogli doświadczyć duchowego odnowienia” – mówił ks. Wrzos.

Pani Sławka Poniatowska ze Wspólnoty Getsemani z Suwałk dzięki wspólnocie odnalazła siłę do świadczenia o zbawczej miłości Jezusa.  „Staję się świadkiem Jezusa. Może czasem dla niektórych niewygodnym świadkiem Bożej Miłości. Codziennie dziękuje Bogu za otrzymane łaski” – mówi.

Na pytanie co daje Odnowa, Państwo Jolanta i Marek Chojnowscy ze Wspólnoty „Wieczernik” z Ełku odpowiedzieli: „Czas, który żyjemy we wspólnocie, jest czasem błogosławionym. Otrzymaliśmy łaskę wolności serca i otwarcia na siebie nawzajem. Inaczej trudno byłoby nam żyć”.

Swoimi refleksjami na temat bycia w Odnowie w Duchu Świętym podzielił się również Pan Łukasz Rajmuntowski ze Wspólnoty „Miriam” z Pisza.

Gościem uroczystości były Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus, posługujące na misji w Afryce. Siostra Zygmunta Kaszuba przybliżyła pracę Sióstr Karmelitanek w Burundii, problemy z jakimi tam  spotykają się na co dzień. Najpilniejszą potrzebą jest wybudowanie szkoły. Nasza diecezja, a szczególnie Caritas Diecezji Ełckiej oraz Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, w roku przeżywanego 50 – lecia istnienia również włączyła się w to misyjne dzieło.

Centralnym punktem jubileuszu była uroczysta Msza św. której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

W homilii Pasterz wezwał zgromadzonych, aby na nowo przylgnąć i poddać się Duchowi Świętemu. „Tajemnicą wzrostu Kościoła nie tyle są programy i metody, co nasze przylgniecie i poddanie się Duchowi Świętemu. Osobiście jestem przekonany, że największym prezentem, jaki możecie złożyć Duchowi Świętemu z racji tego Jubileuszu, to dar serca. Dar waszych serc na nowo odnowionych i gotowych do służby, do ewangelizacji”- nauczał hierarcha.

Przestrzegał, aby nie zatracić siebie poprzez zamykaniem się w swojej własnej pobożności. „Bycie w sercu Kościoła oznacza dawanie siebie dla dobra wspólnoty. Strzeżcie się zamykania się w swojej własnej pobożności… Duch Św. jest Duchem jedności i pragnie abyście byli narzędziem jedności a nie podziału. Kroczenie w rytmie lokalnego Kościoła często wymaga od was wielkiej pokory, cierpliwości, posłuszeństwa a nawet cierpienia. Bądźcie na to gotowi, jeśli do tego wzywa Duch Święty. Miarą waszej świętości będzie miara waszej autentyczności w posługiwaniu charyzmatycznym” – wzywał ordynariusz.

Biskup Ełcki, wyrażając wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego dnia jak również wszystkim uczestnikom, zauważył potrzebę organizowania takich wspólnotowych spotkań, ponieważ „bycie razem umacnia nas w świętości i ewangelizacji”.  Pasterz diecezji wyznaczył Odnowie zadania podjęcia współpracy z innymi wspólnotami, odkrycie i propagowanie modlitwy różańcowej. Zachęcił, aby uczynić wszystko, żeby rodzina stała się podmiotem ewangelizacji.

Aby jeszcze bardziej odnawiać charyzmat i dobrze formować się w poszczególnych wspólnotach parafialnych, bp. Jerzy Mazur uroczyście podpisał Statut Wspólnot Odnowy Diecezji Ełckiej na okres trzech lat. Porządkuje on to, czym żyje Odnowa na co dzień i akcentuje to, co jest najważniejsze – aby nie zatracić charyzmatu Odnowy w Duchu Świętym.

Nawiązując do Kongresu Misyjnego, który odbywa się w diecezji ełckiej, hierarcha zaprosił wszystkich do uczestnictwa 21 października w Stacji Dorosłych, by jeszcze bardziej uświadomić sobie misyjny wymiar Kościoła, ożywić w sobie świadomość misyjną i dać świadectwo zaangażowania w ewangelizacji.

Obecnie w Diecezji Ełckiej jest 30 Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

rr

konferencja o. dr. Mirosław Piątkowski SVD : ODNOWA DLA EŁK 2017 – PUBLIKACJA O. Mirosłąw Piątkowski SVD