„Zwykłe życie niezwykłego papieża” – Międzyszkolny Konkurs w Żarnowie

27 lutego 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie międzyszkolny Konkurs Plastyczno- Wiedzowy  dla szkół podstawowych pod hasłem – „ Zwykłe życie niezwykłego papieża”.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas V- VIII.

Jego głównym celem była popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II kształtowania postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka oraz pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym.

W tym roku gościliśmy także reprezentację ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Krasnopola z opiekunem Mirosławem Żukowskim i ks. Kamilem Borysem. Przybyły na nasz konkurs zespoły ze wszystkich szkół w gminie Augustów wraz z opiekunami.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, na płaszczyźnie plastycznej   i wiedzy o Janie Pawle II. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie przedstawiła 2 prace plastyczne na temat- „ Jan Paweł II- papież , który kochał dzieci”. Wpłynęło 16 prac, które reprezentowały wysoki poziom. Ostateczne wyniki  komisja konkursowa przedstawiła następująco:

I miejsce- Kinga Chmielewska – kl.VIII – SP im. Jana Pawła II w Żarnowie

II miejsce- Natalia Suchocka- kl.VII – SP im. Armii Krajowej w Janówce

II miejsce- Beata Karbowska – kl.VIII- SP im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

III miejsce- Karolina Kuklińska – kl.VIII- SP im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

Wyróżnienia: Weronika Kowalewska kl.V- SP im. Jana Pawła II w Żarnowie

Wiktoria Ignatowska kl.VIII- SPim. Sybiraków w Netcie,

Patrycja Suchocka kl.VIII- SP im.Armii Krajowej w Janówce,

Amelia Ślużyńska kl.V- SP im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach

Udział: Martyna Oliwia Dobrowolska kl.VI – SP im.Jana Pawła II w Krasnopolu,

Emilia Umiłowicz kl.VI – SP im. Jana Pawła II w Krasnopolu,

Magdalena Rułkowska kl.VII- SP im. Sybiraków w Netcie,

Denis Harmatij kl.VII- SP im.Majora Henryka Dobrzańskiego w Kolnicy,

Oliwia Prawdzik – kl.VII- SP im.majora Henryka Dobrzańskiego w Kolnicy,

Dariusz Kulbacki- kl.VII- SP  im.gen.Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach,

Natalia Prostko- kl.VIII- SP im.Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich,

Dawid Kuprewicz- kl.VII- SP im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich.

Następnie uczniowie w siedzibie organizatora rozwiązywali test wiedzy , składający się z 40 pytań otwartych dotyczących życia, nauczania, pielgrzymek i twórczości Papieża  Polaka- Świętego Jana Pawła II.

Komisja w składzie:

Ks. Kamil Borys, ks. Dariusz Drężek, P. Elżbieta Sierzputowska i p. Ewa Tabaka sprawdziła testy . Poziom był bardzo wysoki, różnice punktowe  były minimalne .

Wyniki konkursu wiedzowego były następujące:

I miejsce- Dominika Chełmińska kl.VII- SP w Żarnowie- opiekun p. Ewa Tabaka

I miejsce- Natalia Klimko- kl.VII- SP w Kolnbicy- opieku p. Zdzisław Chmielewski

II miejsce-  Natali Milanowska kl.VIII- SP w Żarnowie- opiekun p. Ewa Tabaka

II miejsce- Amelia Ślużyńska kl.VI- SP w  Białobrzegach- opiekun p.  Barbara Zaskowska

III miejsce- Dominika Pieńczykowska kl.VIII- SP w Netcie- opiekun p . Małgorzata Kuczyńska

III miejsce- Martyna Jabłońska kl.VII- SP w Kolnicy- opiekun p. Zdzisław Chmielewski

Wyróżnienia:

Klaudia Cieślukowska kl.VI SP w Krasnopolu- opiekun p. Mirosław Żukowski,

Wiktoria Ignatowska kl.VIII- SP w Netcie- opiekun p. Małgorzata Kuczyńska,

Karolina Kuklińska kl. VIII- SPw Rutkach- opiekun p.Edyta Joanna Galicka,

Karolina Kolenda kl.VII- SP w Rutkach- opiekun p.Edyta Joanna Jabłońska,

Monika Kondracka kl.VII- SP  w Białobrzegach- opiekun p. Barbara Zalewska

Jakub Zawieja kl.VIII- SP w Jabłońskich- opiekun p. Alicja Trocka

Udział:

Dominika Puczyłowska kl.VIII- SP w Krasnopolu- opiekun ks.Kamil Borys

Aleksandra Karolina Zalewska kl.VI SP w Janówce – opiekun p. Helena Ostaszewska

Wiktoria Chmielewska kl.VII- SP w Janówce – opiekun p. Helena Ostaszewska

Natalia Prostko kl.VIII- Sp w Jabłońskich- opiekun p. Alicja Trocka.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!

W   obu etapach konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

Organizatorzy konkursu: p. Ewa Tabaka i p. Lucyna Lewkiewicz dziękują za wsparcie  p.   Agnieszce Rybi

p.Marzennie Grzymkowskiej, p. Sylwii  Niedźwieckiej, p. Krystynie Gorajewskiej oraz rodzicom podczas  przygotowania i realizacji konkursu.

Lucyna Lewkiewicz