Życzenia Biskupa Ełckiego

Drodzy Diecezjanie!

W Boże Narodzenie wraz z Maryją i Józefem, aniołami i pastuszkami adorujemy Boże Dziecię, które jest najwspanialszym darem miłości Ojca niebieskiego dla ludzkości. W „Słowie, które stało się ciałem” odnajdujemy to, czego najbardziej pragniemy. On jest naszym pokojem, nieprzemijającym dobrem, radością, nadzieją i źródłem wszelkich łask.

W blaskach betlejemskiej nocy klękamy pokornie i ufnie przed Tym, który rodząc się w nędzy, z dala od światowego zgiełku i pozornych oznak świetności i potęgi, w Eucharystii oddaje nam siebie, by nas uświęcić.

Kościół, świętując Boże Narodzenie, prowadzi nas od żłóbka do Eucharystii. W każdej Eucharystii, podobnie jak w Betlejem, wierzący odnajduje Jezusa ubogiego i oddanego do dyspozycji człowieka. On, pokorny i ubogi, cichy i łagodny, złożony w kamiennym żłobie, staje się dla nas Pokarmem na życie wieczne.

Z okazji tych radosnych Świąt życzę Wam wielu Bożych łask i wszelkiej pomyślności. Posilajcie się Eucharystią, by czerpać z niej radość i pokój. Niech Pan utajony w skromnych postaciach chleba i wina, pozwoli Wam doświadczyć delikatności i czułości Ojca, Jego miłosierdzia i łaski. Niech hojnie ubogaca Was miłością.

Na czas radości płynącej z Betlejem z serca błogosławię

Bp Jerzy Mazur svd

Biskup Ełcki