Życzenia od osób konsekrowanych księżom biskupom i prezbiterium ełckiemu z racji Wielkiego Czwartku

O, tajemnicze!

O, przemienione!

Kapłańskie dłonie! Pieczęć wieczystą wypalił na was

wieczysty Płomień.

Z bojaźni drżeniem

odgadnąć pragnę co się w was chowa.

Czy też wy jeszcze  jesteście swoje

czy Chrystusowe?…

 O namaszczone- O przemienione kapłańskie słowa!  Czyliż wy jeszcze jesteście własne?  Czy Chrystusowe?

   Ekscelencjo, księże Biskupie Jerzy-Ordynariuszu , Ekscelencjo, księże Biskupie Romualdzie…

W ten Wielkoczwartkowy dzień, kiedy wszyscy pochylamy się nad wielka tajemnicą kapłaństwa, pozwólcie, że w imieniu osób konsekrowanych naszej diecezji złożymy Wam i przez Wasze ręce wszystkim kapłanom życzenia.

Jednak najpierw chcemy powiedzieć, że dla nas- osób poświeconych na wyłączna służbę  Panu, jesteście najdroższą cząstką Kościoła. Wy jako alter Christus staliście się ikoną naszego Oblubieńca, dlatego z całego serca pragniemy Waszej świętości. By się tak stało życzymy przede wszystkim asystencji Ducha Świętego w zadaniach duszpasterskich i w osobistym rozwoju duchowym. Życzymy stałej nierozerwalnej jedności z Jezusem Chrystusem Najwyższym Kapłanem, Prorokiem i Królem.  On Sam Wam powie jak trzeba iść i  głosić,  by wszystko zostało zrealizowane według zamysłu Boga Ojca.

Także tutaj i teraz prosimy Maryję – Matkę Kościoła, by towarzyszyła Wam czcigodni Pasterze i pomagała zachowywać Słowo Boga w sercach, czyniąc z nich Bożą Ewangelię.

 Natomiast na płaszczyźnie ludzkiej chcemy życzyć zdrowia i sił, które są potrzebne, by zanieść Jezusa każdemu wołającemu o życie nadprzyrodzone, a także, są konieczne do niestrudzonego sprawowania posługi sakramentalnej, bo jak wszyscy wiemy bez waszych rąk Chrystus nie mógłby przychodzić do Ludu swego.

Bądźcie zatem dla nas nauczycielami wszędzie, liturgami przy ołtarzu i dobrymi pasterzami w naszej wspólnocie.

                                                                                   Szczęść Boże