Życzenia świąteczne ks. bpa Jerzego Mazura

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Dana nam jest łaska, abyśmy po raz kolejny przeżywali w naszym życiu Tajemnice Paschy. Po dniach Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego na nowo w Kościele rozbrzmiewa z mocą Wielkanocne Alleluja. Widzimy jak bardzo nam tej mocy potrzeba. Ze zdumieniem i bólem patrzymy jak świat pogrąża się w grzechu i bezradności. Ale Jezus zmartwychwstał. Jest Zwycięzcą i Światłością Świata. On jeden potrafi nadać sens cierpieniu i śmierci, rozjaśnić mroki świata i ludzkich serc.

Tegoroczne święta Wielkanoce zechciejmy przeżyć w bliskiej i owocnej łączności z Maryją. Ona, bowiem w tej wielkiej Tajemnicy Paschalnej została szczególnie wyróżniona. W tym roku radujemy się faktem  błogosławionych dni 100-lecia Objawień Fatimskich, 140 – lecie objawień w Gietrzwałdzie, wspominamy rocznicę – trzechsetną – ukoronowania Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja jest najwspanialszym przykładem, jak powinien postępować uczeń Chrystusa. Niech ten czas pomoże nam w codziennym życiu otwierać na oścież drzwi dla Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z tą radosną nowiną, że Chrystus zmartwychwstał pragnę dotrzeć do wszystkich diecezjan i gości, którzy przebywają na terenie diecezji ełckiej i aż po krańce ziemi, aby Chrystus Zmartwychwstały był dla Was wszystkich nadzieją i pokojem. Życzę Wam niech Święta Zmartwychwstania Pana jeszcze bardziej umocnią Waszą więź z Chrystusem Zmartwychwstałym, „gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości”. Życzę Wam żywej i mocnej wiary w Zmartwychwstanie Pańskie. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem, który jest stale obecny na drogach naszego życia, stanie się dla Was źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia Was w wypełnianiu codziennych zadań w rodzinie, Kościele i Ojczyźnie.

Niech Wasze spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym umocni Was do stawania się stróżami poranka wielkanocnego, a przez to będziecie z entuzjazmem wypełniać słowa Chrystusa Zmartwychwstałego „Idźcie i głoście”.  Chrystusowy nakaz jest wielkim i nadal aktualnym poleceniem misyjnym, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi. Odkrywajmy na nowo, że wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami posłanymi do dawania świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym w dzisiejszym świecie.

 Wszystkich Was zapewniam o modlitewnej pamięci przed Zmartwychwstałym Panem i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki