Życzenia wielkanocne Biskupa Ełckiego

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

  W czasie Wielkiego Postu kontemplowaliśmy naukę Krzyża i przygotowywaliśmy się poprzez modlitwę, post i jałmużnę do Świąt Wielkanocnych. Prosiliśmy Boga, byśmy mogli godnie przeżyć Misterium Paschalne i stać się świadkami radosnej nowiny o zbawieniu.

W te dni świąteczne przeżywajmy radość Zmartwychwstania Pańskiego. Są to Święta pełne zdumiewającej nadziei. Chrystus jest Panem, zwycięzcą szatana, grzechu i wszelkiego zła. Chociaż został odrzucony przez swój lud, skazany na śmierć krzyżową, Jego historia nie zakończyła się klęską. Śmierć nie przypieczętowała ostatecznie Jego ziemskiego życia. Zmartwychwstały Chrystus jest znakiem miłości, której nic nie jest w stanie pokonać. Miłość ta – potężniejsza od grzechu i śmierci –  jest życiodajna.

Dzięki Niemu ostatnim akordem historii nie będzie unicestwienie, beznadzieja i grobowy mrok. Choć jesteśmy świadomi naszych ograniczeń i słabości oraz obecności krzykliwego zła i grzechu w świecie współczesnym, dzięki Panu nie tracimy ducha. W blasku poranka wielkanocnego odkrywamy, że dobro, prawda i piękno mają przyszłość.

Bóg stworzył nas dla wieczności. Pielęgnujmy zatem nadzieję, której źródłem jest pusty grób. Nie dajmy – jak mówi papież Franciszek – wykraść sobie radości i nadziei!

Dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pańskiego życzę, by Święta te odrodziły w nas wiarę i umocniły miłość.

Niech Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, napełnia nas swym Duchem, Jego światłem i mocą Jego darów.

Niech umacnia dobre pragnienia i dodaje sił do kroczenia drogami ku świętości. Niech cisza pustego grobu napełni nasze serca Bożym pokojem, abyśmy szli przez życie zjednoczeni z Tym, który jest jedynym Zbawicielem świata.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Niech Zmartwychwstały obdarza potrzebnymi łaskami, odwagą, pokojem i radością jakie daje spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, żywym i prawdziwym w każdej Mszy Świętej. Niech przez celebrowanie pamiątki naszego zbawienia wzmacnia się w nas nadzieja Zmartwychwstania i trwa w naszych rodzinach oraz w sercu każdego z nas. Idźcie w przyszłość z Chrystusem Zmartwychwstałym stając się Jego świadkami.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie zapewniam Was o mojej modlitwie i z serca błogosławię.

 

+ Jerzy Mazur SVD