Bp Mazur: Św. Józef – patron i obrońca Kościoła i rodziny

„Św. Józef staje się opiekunem Kościoła, chroni go i wyprowadza go z największych opresji. Jest dany Kościołowi jako jego najpotężniejszy patron i obrońca. Jest też obrońcą rodziny, którą nazywa się Kościołem domowym” – mówił Bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w homilii, podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze ełckiej w Uroczystość ku czci Świętego Józefa. Przypomniał, że wielu świętych podkreślało zasadniczą rolę św. Józefa w dziejach zbawienia.

Odwołując się do papieskiego listu Patris corde, biskup zauważył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. Zachęcał, by w Roku św. Józefa poznawać jeszcze bardziej tego wielkiego świętego. „Już samo znaczenie imienia – Józef, mówi wiele o roli przybranego ojca Jezusa Chrystusa w dziejach zbawienia. W języku hebrajskim Josef może mieć dwa znaczenia: „zdjąć” lub „usunąć”. A drugie znaczenie to „dodać”, „dać więcej”. Józef to ten, dzięki któremu zostaje usunięte to, co złe, a wraca normalność i pokój” – tłumaczył biskup.

Pasterz diecezji wskazywał, że św. Józef, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam jednak usuwając się w cień. Jako wzór pełnego ojcostwa, jest także patronem Kościoła na każdy czas, szczególnie na trudne czasy.

„Św. Józef staje się opiekunem Kościoła, chroni go i wyprowadza go z największych opresji. W obecnych czasach w których widzimy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, zniszczenie rodziny, św. Józef jest posłany przez Boga, aby pokazując Jezusa, odnawiać każde małżeństwo i z ruiny podnosić na nowo każdą rodzinę. Św. Józef jest dany Kościołowi jako jego najpotężniejszy patron i obrońca. Jest też tarczą rodziny, którą nazywa się Kościołem domowym. On dokonuje największych dzieł w ukryciu” – tłumaczył biskup.

Zachęcając do naśladowania św. Józefa, biskup Mazur podkreślił, że całkowite zawierzenie, posłuszeństwo i ufność Józefa w działanie Bożej Opatrzności pozwalała mu przezwyciężać wszystkie życiowe lęki.

„On także staje się naszym orędownikiem, nauczycielem chroniącym nas przed wszystkim, co nie pochodzi od Boga. Człowiek żyjący w pełnym posłuszeństwie Bogu nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną, nie da sobie wmówić, że dobro jest złem, a zło jest dobrem, że prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą, że lekarstwo jest trucizną a trucizna jest lekarstwem” – wskazywał ordynariusz.

W Roku św. Józefa, biskup ełcki zachęca wszystkich diecezjan do nabożeństwa ku czci św. Józefa szczególnie w pierwsze środy miesiąca, podkreślając, że „nie chodzi tu o mnożenie nabożeństw, ale ukształtowanie w sobie postawy św. Józefa”. „Jak Maryja „pełna łaski” staje się Matką Kościoła pod krzyżem Jezusa, tak Bóg daje nam poznać Józefa nazwanego przez papieża Benedykta XVI „pełnym wiary”, jako Ojca w czasie krzyżowania Kościoła. Teraz jest jego godzina, kiedy mu powierzymy nasze sprawy możemy się wszystkiego spodziewać”- zapewniał biskup.

Podczas uroczystości ku czci św. Józefa, w katedrze ełckiej Biskup Ełcki dokonał aktu erygowania Bractwa św. Józefa w diecezji ełckiej i zatwierdził jego Statut. Zainicjował w ten sposób rodzącą się formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła ełckiego. Moderatorem diecezjalnym Bractwa św. Józefa został ks. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Wojciecha w Ełku. Pragnieniem Biskupa Ełckiego jest rozwój wspólnot Bractwa w parafiach diecezji ełckiej.

Główną ideą, która przyświecała pasterzowi diecezji ełckiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa u mężczyzn dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa.

„Miejcie jak św. Józef „twórczą odwagę”, która pokonuje strach i lęk, a w chwilach trudnych wydobywa z człowieka niespodziewane możliwości, siły. Bądźcie tym zaczynem, tą zapałką, która daje światło dla innych” – zachęcał pasterz diecezji.

Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską gromadzącą mężczyzn, którzy przez modlitwę, przykład i świadectwo wiary oraz uświęcanie siebie i swoich rodzin, realizują powołanie, którym Pan Bóg ich obdarzył. Mężczyźni gromadzący się pod patronatem św. Józefa starają się naśladować cnoty swojego Patrona, rozwijać Jego kult i wcielać w życie zasady chrześcijańskiego życia, podejmując osobista modlitwę i konkretne dzieła miłosierdzia. Członkiem Bractwa św. Józefa może zostać każdy mężczyzna, po ukończeniu 18. roku życia, który jest praktykującym katolikiem, nie odstąpił od wiary, nie zerwał ze wspólnotą Kościoła katolickiego, nie jest ekskomunikowany i zobowiązał się do przestrzegania postanowień Statutu Bractwa.

W czasie Mszy św. małżonkowie na nowo odnowili przyrzeczenia małżeńskie – wzajemnej miłości i przyjaźni, wzajemnego szacunku do siebie i chęci wzajemnego służenia sobie. Była to też okazja do przypomnienia sobie celu wspólnej drogi, ponowne zaproszenie Boga do swojego małżeństwa i rodziny.

Na zakończenie bp Mazur dokonał zawierzenia małżeństw i rodzin diecezji ełckiej szczególnej opiece św. Józefa, „by z Bożym błogosławieństwem, opieką Maryi i św. Józefa zwyciężały wszelkie pokusy szatana i zagrożenia”.

Wyższemu Seminarium Duchownemu również patronuje św. Józef. W dniu patronalnym wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy św., której przewodniczył Biskup Ordynariusz. Zwracając się do zgromadzonych w seminaryjnym Wieczerniku kapłanów i alumnów, bp Mazur zachęcał, aby na wzór św. Józefa całkowicie zaufali i zawierzyli Bogu. „Także jako seminarzysta, czy kapłan przeżywasz czasami pewną gehennę, kryzys w powołaniu. Naśladuj w tym trudnym czasie św. Józefa. On uczy nas, że w tych trudnych chwilach nie powinniśmy bać się oddać Bogu stery naszej łodzi. Zaufaj Bogu i wsłuchuj się w głos Boga. Uwierz, że Bóg ma dla ciebie najlepsze rozwiązanie i wyprowadzi cię z największych ciemności. Wyprowadzi cię do Światła” – wyjaśniał biskup. Spotkanie w seminarium zakończyło się również uroczystym aktem zawierzenia Wyższego Seminarium Duchownego oraz rodzin alumnów św. Józefowi.

Przy parafiach diecezji ełckiej funkcjonują już wspólnoty: „Mężczyźni św. Józefa”, Żywy Różaniec Mężczyzn pod patronatem św. Józefa, a w najbliższym czasie będą powoływane Bractwa św. Józefa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA