Ełk – Parafia p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Rys historyczny: 1 lipca 1991 roku biskup warmiński Edmund Piszcz erygował parafię Święego Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku. Została ona wydzielona z parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwszym proboszczem został ks. Ryszard Gwiazdowski. W dniu 14 lipca na placu miejskim przy stadionie biskup pomocniczy diecezji warmińskiej Józef Wysocki odprawił pierwszą Mszę Świętą, a następnie poświęcił krzyż parafialny. W 1996 roku zakończono budowę kaplicy z częścią mieszkalną. 1 lipca 2000 roku nowym proboszczem parafii został ks. Jan Skorupski. W 2001 roku powołał Komitet Budowy Kościoła w liczbie dwudziestu osób, w tym siedmiu inżynierów. Podczas wizytacji kanonicznej dnia 10 kwietnia 2005 roku, kilka dni po przejściu z tego świata w wieczność naszego rodaka papieża Jana Pawła II, ksiądz Biskup Ełcki Jerzy Mazur poświęcił plac pod budowę kościoła. 26 września 2006 roku Diecezjalna Komisja Sakralna zatwierdziła projekt budowy kościoła wykonany przez architekta z Warszawy prof. Andrzeja Miklaszewskiego. Kościół budowany jest na dwudziestu dziewięciu żelbetonowych palach o średnicy 80 i 100 centymetrów. Umiejscowiony jest na zboczu pradawnej, dziś zasypanej rzeki. Pale sięgają w głąb ziemi od dziewięciu do dziewiętnastu metrów. Wśród obecnych mieszkańców miejsce powstającej świątyni znane jest jeszcze do dziś jako „Górka Judyka”. Zimą przychodziły tu dzieci z całego Ełku, aby zjeżdżać na sankach, a latem cieszyli się kwitnącym ogrodem.

Wyposażenie kaplicy: W prezbiterium obok krzyża widnieje otaczana czcią wiernych ikona Matki Boskiej Bolesnej. Obraz ten został przekazany parafii przez rodzinę Głuszczaków. Namalował go prawosławny malarz Wiktor Czudzinowicz, a nastepnie sprezentował go w 1935 roku swojemu katolickiemu przyjacielowi Feliksowi Głuszczakowi. Historia wędrówki obrazu jest przypomnieniem tułactwa polskiego. Ikona ta jest również symbolem przyjaźni, zwłaszcza między prawosławnymi a katolikami. Na uwagę zasługuje również znajdująca się w kaplicy rzeźba Jezusa wiszącego na krzyżu. Jest to dzieło miejscowego artysty Sergiusza Liwiencewa.

Msze Święte: dni powszednie: 8.00, 18.00; niedziele: 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 18.00

Grupy parafialne: Ministranci, schola dziecięca, chórek młodzieżowy, harcerze, Kościół Domowy, Rodziny Nazaretańskie, Oaza Dorosłych, Krąg Biblijny, Parafialny Zespół Caritas, jedenaście grup różańcowych, Czciciele Bożego Miłosierdzia

Odpusty: Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty – 27 grudnia, Dzień modlitw do Matki Boskiej Bolesnej – 15 września

Plebania: połączona z kaplicą, z mieszkaniem dla proboszcza i wikariusza.

Księgi parafialne: od 1991 r., kronika parafialna również od 1991 r.

Z parafii pochodzą: Ks. Bogdan Łukuć CRL, Ks. Jacek Krzewicki CRL, O. Kazimierz Popławski OSB, S.Danuta Niklińska – Misjonarka Chrystusa Króla, Konsolata Małkiewicz OSB, Siostra Łucja Popławska OEC

Do parafii należą ulice: Gdańska, Gizewiusza, Konopnickiej, Mickiewicza (numery nieparzyste 15-39), Moniuszki, Piłsudskiego (numery nieparzyste, Sikorskiego (numery 8,10,10a,12,12a,14), Świackiego „Sępa”, Toruńska i Wawelska (część do Mickiewicza).

 

Adres:

Toruńska 1
19-300 Ełk

Telefon: 087 610 11 77

Msze święte:

7:30
9:00
11:00
13:00
18:00