Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Dyrektor: ks. prał. Tadeusz Herman

Pl. Katedralny 1
19-300 Ełk
tel. 87 621-68-07

e-mail: we@diecezja.elk.pl

Konta Bankowe:

PEKAO SA
85 1240 1851 1111 0000 1411 2528
BNP Paribas Bank Polska S.A.
64 2030 0045 1110 0000 0075 2740

Fundusz Emerytalny:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 04 1600 1462 1023 5618 6000 0006

Ubezpieczenie Nieruchomości:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 2030 0045 1110 0000 0075 2760