Wydział Misyjny

Dyrektor: ks. Krzysztof Karski
Kontakt: Tel. 504025012
Strona fb: Ełcki Wolontariat Misyjny

Intencje Papieskie na Rok 2022

Styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.


Luty 2022

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Marzec 2022

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


Maj 2022

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


Czerwiec 2022

Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


Lipiec 2022

Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.


Sierpień 2022

Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


Wrzesień 2022

O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.


Październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


Listopad 2022

Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


Grudzień 2022

Za organizacje wolontariatu 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

EŁCKI WOLONTARIAT MISYJNY

Cel: Duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych.

(prowadzenie animacji misyjnej w diecezji ełckiej)

FORMACJA

Kto? Młodzi ludzie w wieku od lat 17

Kiedy? spotkania raz w miesiącu (w czwarte soboty) od października do maja

Gdzie? w sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w Ełku

Organizator: Wydział Misyjny Diecezji Ełckiej

Koordynatorzy: Ks. Krzysztof Karski – Dyrektor Wydziału Misyjnego DE

                            tel. 504 025 012

                           S. Donata Topa OSB – notariusz Ełckiej Kurii Diecezjalnej

                            tel. 784 131 338

Zgłoszenia: na adres kuria@diecezja.elk.pl (najpóźniej do 15 września br.)

                   formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie https://diecezjaelk.pl/

                   zakładka Wydział Misyjny

                   oraz na stronie Duszpasterstwa Młodzieży DE http://genezaret.elk.pl/

Facebook: Ełcki Wolontariat Misyjny   @elknamisje

„Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej a to zdecyduje o wszystkim.” Franciszek

„Istnieje pilna potrzeba misji współczucia”

Ełcki Wolontariat Misyjny dnia 23 października wznowił swoje spotkania formacyjne. Mszy Świętej w katedrze ełckiej przewodniczył Ks. Biskup Jerzy Mazur SVD. W homilii Ks. Biskup podkreślił, że bardzo ważne w życiu każdego ochrzczonego jest doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem, które sprawia, że tak jak Apostołowie wyznajemy „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Ksiądz Biskup zachęcił młodych do odważnej i radosnej odpowiedzi na powołanie do bycia wolontariuszem misyjnym,ukazując postać Sługi Bożej Pauliny Jaricot, która jako młoda dziewczyna, z pasją i entuzjazmem zaangażowała się w pomoc duchową i materialną dla misjonarzy oraz ludzi ubogich w krajach misyjnych. Zainicjowane przez nią Dzieło Rozkrzewiania Wiary zyskało w 1922 r. status Dzieła Papieskiego a założone przez nią Róże Żywego Różańca są obecne do dziś w parafiach na całym świecie. Beatyfikacja Pauliny Jaricot odbędzie się 22 maja 2022 r. w Lyonie. Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz Biskup udzielił wolontariuszom pasterskiego błogosławieństwa na kolejny rok przygotowań do podjęcia posługi misyjnej.

            Następnie wolontariusze wzięli udział w warsztatach psychologicznych „Wartości, powołanie odpowiedzialność”, które poprowadził dr Mariusz Wołońciej z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Swoim doświadczeniem z posługi misyjnej, realizowanej, w ramach Wspólnoty Domy Serca, w Deva, w Rumunii, podzieliły się wolontariuszki Magdalena Wierciszewska i Anna Fortuna.

            Trwa Tydzień Misyjny, Papież Franciszek w swoim Orędziu na Niedzielę Misyjną podkreśla, że „Wspólnota kościelna ukazuje swoje piękno za każdym razem, gdy z wdzięcznością przypomina, że Pan pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 19).” Każdy z nas jest powołany do bycia misjonarzem, szczególnie teraz w czasie pandemii„…istnieje pilna potrzeba misji współczucia zdolnej uczynić z niezbędnego dystansu miejsce spotkania…”. Włączmy się poprzez nasze świadectwo, modlitwę i ofiarę w misyjne Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach także o wolontariuszach misyjnych z naszej diecezji.

S. Donata Topa OSB – koordynatorka Ełckiego Wolontariatu Misyjnego

Aniołowie bez skrzydeł z wielkimi sercami – Ełcki Wolontariat Misyjny

         Od ponad roku w naszej diecezji działa Ełcki Wolontariat Misyjny, którego głównym celem jest duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych.

            W ubiegłym roku szkolnym w spotkaniach formacyjnych uczestniczyło 16 osób. Podczas wakacji wolontariusze podjęli praktykę w różnych ośrodkach, służąc dzieciom, osobom chorym i starszym. Wspaniale wypełnili swoje zadania, o czym świadczą opinie osób z którymi współpracowali. S. Anuarita Tutka – Benedyktynka odpowiedzialna za półkolonie dla osób niepełnosprawnych w Puławach tak mówi o posłudze Julki i Piotra: „Jesteście niesamowici. Tylko Anioł z Wielkim Sercem może spędzać wakacje pomagając innym. Niesamowici, pomysłowi, kreatywni, radośni, uczynni,…Tacy po prostu Aniołowie bez skrzydeł z wielkimi sercami”.

            Ponieważ pandemia uniemożliwiła zrealizowanie całego programu, formacja w ramach Ełckiego Wolontariatu Misyjnego od października br. będzie kontynuowana i mogą dołączyć kolejni kandydaci. Działania Ełckiego Wolontariatu Misyjnego koordynują: Ks. Krzysztof Karski – Dyrektor Wydziału Misyjnego DE i S. Donata Topa Benedyktynka Misjonarka. Projekt adresowany jest do ludzi młodych w wieku min. 17 lat. Spotkania formacyjne dla wolontariuszy będą odbywały się raz w miesiącu w Ełku. (w czwarte soboty). Dokładniejsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie diecezji w zakładce Wydział Misyjny https://diecezjaelk.pl/ oraz na stronie Duszpasterstwa Młodzieży DE http://genezaret.elk.pl/

            Wolontariat misyjny stanowi ciekawą drogę życiową dla osób, pragnących poświęcić się dla dobra innych. Przyczynia się codziennie do rozwoju Kościoła oraz do poprawy życia wielu osób w biedniejszych krajach świata. Wolontariusze misyjni podążają w ślad za misjonarzami, by wspierać ich dzieła społeczne, dzielić się swoim doświadczeniem, a często specjalistyczną wiedzą z konkretnych dziedzin. Wolontariusze dzielą się swoją wiarą, opiekują się dziećmi, budują szkoły, pomagają w ośrodkach zdrowia, hospicjach, szpitalach i domach opieki dla „dzieci ulicy”. Ich destynacją są kraje misyjne, czyli takie miejsca na świecie gdzie bardzo potrzebna jest różnorodna pomoc.

Jesteś młody i wciąż szukasz pomysłu na swoje życie? A może po prostu chciałbyś przeżyć przygodę, która na dodatek przyniesie innym wiele korzyści? Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci wszelkich wskazówek, jakie kroki należy podjąć, żeby być posłanym jako wolontariusz na misje.

Czekamy na zgłoszenia najpóźniej do 15 września br.

e-mail: kuria@ diecezja.elk.pl

tel. 504 025 012 Ks. Krzysztof Karski

tel. 784 131 338 –S. Donata

Facebook: Ełcki Wolontariat Misyjny – @elknamisje

POMOC DZIECIOM W KENII

W maju br. Siostry Benedyktynki Misjonarki S. Estera, S. Inga i S. Dawida, podjęły posługę misyjną na nowej placówce Zgromadzenia w Kenii. Otoczyły opieką 49. osobową grupę dzieci z Domu Dziecka w Limuru. To miasto jest położone wysoko w górach dlatego, jak na warunki afrykańskie, jest tam zimno. Z ofiar przywiezionych z Polski Siostry zakupiły dla dzieci pościel i ciepłe ubrania. To tylko kropla w morzu potrzeb. W trosce o poprawę losu dzieci, które doświadczyły w swoim życiu dramatu osierocenia, odrzucenia, czy przemocy, Siostry pragną stworzyć im godne warunki życia i umożliwić start w lepszą przyszłość np. poprzez przygotowanie ich do zawodu, który umożliwi im podjęcie pracy. Konieczna jest modernizacja budynku, szczególnie kuchni i łazienek, nie mówiąc o codziennych wydatkach związanych z nauką, wyżywieniem i utrzymaniem czystości. Siostry będą ogromnie wdzięczne za każdą formę pomocy duchowej czy materialnej. Razem możemy sprawić, aby na twarzach ich podopiecznych zagościł uśmiech, aby poczuły się kochane i bezpieczne.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dalszą pomoc Misjonarkom, zachęcamy do wpłat środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ełckiej Caritas nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (PKO BPO SA Odział w Ełku) z dopiskiem „Pomoc Dzieciom w Kenii”. W imieniu Sióstr i Dzieci znajdujących się pod ich opieką z góry dziękujemy za dar serca na misje w dalekiej Kenii.

s. Donata Topa OSB

PIERWSZE CHWILE NA CZARNYM LĄDZIE W LIMURU

Po bezpiecznej podróży – wspieranej Waszymi modlitwami, życzliwością, a przede wszystkim Bożą Opatrznością – nasze Siostry misjonarki dotarły do swojego domu w Limuru, gdzie przy misji prowadzonej przez Ojców Franciszkanów Konwentualnych rozpoczną swoją posługę w Domu Dziecka p.w. św. Antoniego oraz pracę duszpasterską w ramach prowadzonej tam parafii.

Cieszymy się, że Siostry są już w swoim nowym domu, gdzie poznają małych i dużych mieszkańców oraz gospodarzy miejsca. Cieszymy się także, że dzieci bardzo serdecznie Siostry tam przyjęły i już udzielają pierwszych lekcji z języka suahili 😉

Miło też poinformować, że uruchomiony został profil Sióstr na fb/misjeKENIA oraz kanał yt MISJEKENIA, gdzie niebawem będziemy zamieszczać najnowsze wpisy z ich działalności w Afryce.

Prosimy Was o dalszą modlitwę w intencji tej nowej placówki na Czarnym Lądzie.
A Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć materialnie dzieło naszych misjonarek, podajemy dane do wpłaty na konto:
Diecezja Ełcka „Misje”, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk,
nr.: 04 1240 1851 1111 0000 1411 2531
z dopiskiem „Benedyktynki Kenia”

Siostry pracujące w Ełku jadą na MISJE!

„Misjonarz to człowiek, który chodzi po niewydeptanych ścieżkach. Niczego nie narzuca lecz puka do ludzkich sumień. Ma stać się jednym z tych, do których został posłany” (z konferencji rekolekcyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie).

Dnia 28.05.2020r. w kaplicy Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia krzyży misyjnych, poprzedzona trzydniowymi rekolekcjami. Wśród 13 osób, które otrzymały tego dnia krzyże misyjne znalazły się także Siostry benedyktynki Misjonarki, które z racji pandemii podejmą posługę misyjną w Afryce już za kilka dni.Dokładnie 13 maja 2021 r., podczas pierwszego w tym roku Nabożeństwa Fatimskiego celebrowanego w katedrze ełckiej będącej zarazem Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej,  J. E. Ks. Bpa Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki i przewodniczący Komisji d/s Misji KEP  dokona  obrzędu misyjnego posłania trzech  Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które związane są z naszym miastem i Diecezją Ełcką.  s. Estera Strus OSB posługiwała w Kancelarii Kurii Biskupiej, s. Inga Podkowiak OSB katechizowała w SP nr 4 i parafii NSJ w Ełku, a s. Dawida – sprawowała opiekę nad podopiecznymi w naszym Domu Pomocy Społecznej w Ełku.
Siostry wyjeżdżają do nowopowstałej placówki  misyjnej w Kenii. Podejmą pracę w Domu Dziecka pod wezwaniem św. Antoniego w Limuru -miejscowości odległej ok. 40 km od Nairobi. Na przyjazd sióstr oczekuje 70 dziewczynek w wieku od 2 do 16 lat. W Domu Dziecka przebywają dzieci, które straciły rodziców oraz te, które pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dziewczynki w większości są objęte adopcją na odległość. Ponadto Siostry będą pomagać także w pracy duszpasterskiej wśród rdzennej ludności.

W tym dniu, wieczorem przy katedrze, będzie możliwość włączenia się w akcję “Woreczek ryżu dla Kenii”, z której ofiary przeznaczane są na kształcenie i utrzymanie dzieci.   

Według ONZ, każdego roku ponad lOO mln ludzi na świecie chronicznie cierpi głód. Dla wielu lOO g, czyli garść ryżu, fasoli, lub kukurydzy to jedyny posiłek w ciągu dnia. Zapraszamy do wsparcia Akcji dobroczynnej: „Woreczek ryżu dla najbiedniejszych dzieci Kenii”. Akcja posiada trzy wymiary:

  1. Postu

w wybranym dniu ta porcja ryżu niech będzie dla ciebie jedynym posiłkiem.

  1. Jałmużny -zaoszczędzone przez to pieniądze złóż jako ofiarę na rzecz tej akcji.
  2. Modlitwy

pomódl się w intencji głodujących dzieci. 

Zebrane podczas akcji ofiary zostaną przeznaczone na zakup żywności dla ubogich dzieci w Kenii, gdzie Siostry Benedyktynki Misjonarki

poprowadzą Dom Dziecka

Numer konta:
                                Diecezja Ełcka – „Misje”, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk
                        Bank PEKAO S.A. I O/EŁK 04 1240 1851 1111 0000 1411 2531
                                            z dopiskiem BENEDYKTYNKI KENIA


Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Nabożeństwa Fatimskiego od godz. 19.00 oraz wsparcia naszych Sióstr Benedyktynek Misjonarek w ich nowej posłudze na Czarnym Lądzie.

Dziękujemy Bogu za nasze Siostry, które rozpoznając powołanie w powołaniu – wyruszą na daleka afrykańską ziemię, by i tam – w gorącej Kenii – opowiedzieć o miłości, jaka wylewa się z gorejącego ogniska – Serca Pana Jezusa na każdego z nas.
Polecajmy wszystkich misjonarzy opiece Maryi.

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie będą mogli przybyć do katedry ełckiej zapraszamy do duchowej łączności korzystając z transmisji internetowej na kanale parafii katedralnej w Ełku:  https://www.youtube.com/channel/UCNBgsXZE-22MMTXCRq7zCnA

s. Blanka

Być posłanym, by nieść światło Ewangelii …

W czerwcu 2020 r. Ks. Biskup Jerzy Mazur powołał do istnienia Ełcki Wolontariat Misyjny, którego celem jest: duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych oraz prowadzenie animacji misyjnej w parafiach diecezji ełckiej. Koordynatorami tego projektu Ks. Biskup ustanowił Ks. Krzysztofa Karskiego Dyrektora Wydziału Misyjnego Diecezji Ełckiej oraz S. Donatę Topa Benedyktynkę Misjonarkę. Zgłosiło się 21 osób gotowych podjąć formację, aby być posłanymi jako wolontariusze. Natomiast 14 wolontariuszy, którzy już wcześniej w ramach różnych organizacji kościelnych wyjeżdżali na placówki misyjne, zadeklarowało pomoc w ich przygotowaniu poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem i wsparcie duchowe.

Czas pandemii nie jest najbardziej dogodnym czasem na tworzenie nowych dzieł, wyraźnie dało się to odczuć, kiedy z powodu obostrzeń sanitarnych, byliśmy zmuszeni odwoływać zaplanowane spotkania. Cóż, uczymy się tego, że misjonarze muszą być cierpliwi i wytrwali. Nadarzyła się wspaniała okazja, by zrobić kolejny krok na drodze tworzenia Ełckiego Wolontariatu Misyjnego, ponieważ w II Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „Niedzielą Ad Gentes”, Ks. Biskup Jerzy Mazur miał sprawować w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach uroczystą Msze Święta w intencji misji i misjonarzy. Postanowiliśmy w tym dniu zrobić krótkie spotkanie kandydatów na wolontariuszy i poprosiliśmy naszego Ordynariusza, który jest także Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, aby udzielił wolontariuszom specjalnego błogosławieństwa na rozpoczęcie formacji.

Spotkanie rozpoczęło się w auli parafii św. Aleksandra o godz. 10:00. We wprowadzeniu S. Donata Topa przedstawiła cel i program formacji w ramach Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Następnie Ks. Piotr Bączyński, który jako kleryk został posłany na wolontariat misyjny do Kenii, podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami, zachęcając słuchających do tego, aby zakochali się w misjach i odważnie odpowiedzieli na głos misyjnego powołania. W bardzo obrazowy sposób przedstawił warunki w jakich żyją najubożsi ludzie w tym kraju. Potem Ks. Krzysztof Karski przedstawił wolontariuszom zasady wyjazdu w ramach wolontariatu misyjnego, omówił wszystkie formalności związane z realizacją takiego przedsięwzięcia i wskazał konkretne placówki dokąd wolontariusze mogą być posłani. Zaznaczył, że jeśli pandemia uniemożliwi wyjazdy zagraniczne, zostaną stworzone warunki do realizacji wolontariatu w Polsce, będzie to okazja do nabycia praktycznych umiejętności, które potem mogą być przydatne w posłudze misyjnej. Kolejnym elementem naszego spotkania było wysłuchanie porywającego świadectwa wieloletniego misjonarza, posługującego w Zairze (dziś Kongo) Werbisty O. Kazimierza Szymczychy SVD. Ukazał on piękne i radosne oblicze misyjnej posługi, ale zwrócił też uwagę na trudności i zagrożenia, na jakie wolontariusze mogą natrafić. Podkreślił, że dla niego czas pobytu na misjach był czasem dojrzewania do pełni człowieczeństwa. „Praca na froncie misyjnym – mówił stała się moją pasją. Wędrowałem po bezdrożach, pływałem łódką, nocowałem w poszczególnych wioskach i uczyłem się życia. Rychło zrozumiałem, że dzieli nas wszystko: kolor skóry, język, Nie, dziedzictwo kulturowe i religijne, ale łączy człowieczeństwo.” Po krótkiej przerwie S. Donata zaprezentowała zebranym sylwetki wolontariuszy pochodzących z diecezji ełckiej, którzy już realizowali swoją posługę w krajach misyjnych. Wyjeżdżali do Kenii, Tanzanii, Sudanu, Indii, Tajlandii, Kazachstanu, Peru, Ekwadoru, Albanii i Rumunii. W południe przybył do nas Ks. Biskup Jerzy Mazur SVD, który także ma bogate doświadczenie misyjne ponieważ posługiwał w Ghanie, na Białorusi i na Syberii. W swoim słowie pasterskim, zwrócił uwagę na istotę powołania misyjnego. Pogratulował młodym ich odwagi i otwartości na głos Boga. Cytując afrykańskie przysłowie „Kto siedzi na słoniu nie musi się obawiać szczekających psów”, zachęcił do ufnego powierzenia swojej przyszłości Bożej Opatrzności i wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego.

Następnie udaliśmy się do kościoła, gdzie o godz. 13:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta transmitowana przez TVP Polonia. W homilii, nawiązując do hasła tegorocznej Niedzieli Ad Gentes – „Żyjmy Eucharystią”- Ks. Biskup Jerzy Mazur podkreślił, że Eucharystia w istotny sposób kształtuje naszą świadomość misyjną: „Odnawiajmy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjmy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystajmy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniajmy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy”. Zwracając się do wolontariuszy misyjnych Ks. Biskup powiedział: „Drodzy młodzi bądźcie tą zapałką wzniecającą ogień, ogień miłości, nadziei, prawdy, wiary i zachęcajcie innych, bo misje, dawanie Chrystusa innym to cudowna radość, to wspaniałe szczęście. Dzielić się Chrystusem, pomagać drugiemu człowiekowi na drodze do zbawienia – to prawdziwe szczęście i uszczęśliwianie innych” Po Komunii Świętej Ks. Biskup udzielił uroczystego błogosławieństwa wolontariuszom, którzy z zapalonymi świecami, na których widniało logo Ełckiego Wolontariatu Misyjnego, zgromadzili się przed ołtarzem. Wypowiedział nad klęczącymi wolontariuszami słowa modlitwy – „prosimy Cię Panie: wejrzyj na tych, którzy rozpoczynają przygotowanie do bycia posłanymi by nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi. Swoją prawicą prowadź ich i wspieraj mocą swej łaski, aby nie zniechęcali się trudami i z entuzjazmem służyli pomocą wszystkim, do których zostaną posłani.” Kiedy odwrócili się oni do wiernych i zaśpiewali pieśń „Oto ja Poślij mnie”, można była na ich opromienionych blaskiem świec twarzach dostrzec radość ale i łzy wzruszenia. „Poczułam, że moje misyjne powołanie zaczyna nabierać realnych kształtów.”- powiedziała potem jedna z wolontariuszek i dodała – „Wiem, że czeka mnie jeszcze długi proces przygotowania, ale dziś postawiłam kolejny krok na tej drodze, która ufam, że prędzej czy później doprowadzi mnie do służby tym, do których czuję, że Pan mnie posyła.”

Niech będzie uwielbiony Bóg w sercach tych, którzy pomimo trudnej sytuacji w Kościele i na świecie, nie zniechęcają się ale z odwagą podejmują wezwanie Chrystusa, aby iść na krańce świata i dzielić się skarbem wiary z tymi, którzy jeszcze nie doświadczyli piękna duchowej relacji z Bogiem, nieść im orędzie nadziei i pokoju.

Papież Franciszek często podkreśla, że Jezus prosi nas, abyśmy byli zawsze gotowi do bycia posłanymi, do wyjścia naprzeciw innym ludziom. Już sam fakt, że otrzymaliśmy życie jest, zaproszeniem do wejścia w dynamikę daru z siebie, która może przyjąć formę dowolnego powołania, także powołania do bycia wolontariuszem misyjnym. W Orędziu na 94 Światowy Dzień Misyjny Franciszek pisze: „W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19, to misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem… W tym kontekście, powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze wzglądu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie.” Oby te słowa Piotra naszych czasów znajdowały żywy oddźwięk w sercu każdego chrześcijanina bo przecież na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami, czyli posłanymi, aby być świadkami wiary we współczesnym świecie.

s. Donata Topa OSB