Ochrona danych osobowych

W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Diecezji Ełckiej z dniem 25 maja 2018 roku powołany został Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Diecezji Ełckiej
ks. dr Karol Sokołowski
ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk
tel. 87 621 68 02
e-mail: inspektorod@diecezja.elk.pl