4.01.2024

Terminy spotkań formacyjnych SKDE w 2024 r. w Suwałkach

(ul. E. Plater 2B – sala za kościołem św. Aleksandra)

Rozpoczęcie sobotniego spotkania o godz. 8:45, a zakończenie około godz. 16:15

20 stycznia 2024

27 stycznia 2024

17 lutego 2024

16 marca 2024

20 kwietnia 2024

11 maja 2024

15 czerwca 2024

21 września 2024

19 października 2024

16 listopada 2024

 

 

* * *

1.12.2023

Inauguracja Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej

Z końcem listopada br. upłynął termin zgłaszania kandydatów do Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w przygotowaniu i formacji, a później w pełnieniu posługi katechisty. Dziękuję także Księżom Proboszczom, którzy dokonali zgłoszeń i przekazali opinię o kandydatach.

Inauguracja SKDE, w formie dnia skupienia, odbędzie się 9 grudnia 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku (ul. Kościuszki 9). Porządek spotkania znajduje się poniżej w oddzielnym pliku.

Serdecznie zapraszam wszystkie dotychczas zgłoszone osoby!

ks. dr Marcin Sieńkowski
Moderator SDKE

Plan Dnia Skupienia

Terminy spotkań formacyjnych SKDE w 2024 r. w Ełku

Początek spotkania o godz. 8.45, a zakończenie około godz. 16.15

13 stycznia 2024

10 lutego 2024

9 marca 2024

13 kwietnia 2024

25 maja 2024

8 czerwca 2024

14 września 2024

12 października 2024

9 listopada 2024

* * *

10.11.2023

Terminy zjazdów formacyjnych w roku 2023

9 grudnia 2023 – dzień skupienia i Msza św. na rozpoczęcie formacji

16 grudnia 2023 – I zjazd formacyjny (9.00-16.00)

 

* * *

21.10.2023

ZGŁOSZENIA

Pragnę poinformować, że w terminie od 25 października do 30 listopada 2023 r. Szkoła Katechistów Diecezji Ełckiej prowadzi nabór kandydatów do posługi katechisty.

Zgodnie z Ogólnymi zasadami funkcjonowania SKDE, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterską Ksiądz Proboszcz zgłasza kandydata do posługi katechisty (por. nr 14).
Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie https://diecezjaelk.pl/szkola-katechistow/ i musi zostać wypełniony przez Kandydata i przez Księdza Proboszcza

Zgłoszenia przyjmuje Moderator Szkoły – ks. Marcin Sieńkowski (Rektor WSD w Ełku).
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Kościuszki 9
19-300 Ełk

 

* * *

„Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

Rz 10, 14-15

N. 734/2023

 DEKRET

 Rozeznając szczególną potrzebę aktywizowania wiernych świeckich, w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Franciszka zawarte w Liście Apostolskim „Antiquum Ministerium”, niniejszym dekretem z radością powołuję do istnienia

Szkołę Katechistów Diecezji Ełckiej
przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.

Celem Szkoły jest zorganizowana 2-letnia formacja i przygotowanie kandydatów do pełnienia posługi katechisty w parafiach Diecezji Ełckiej.
Katechista jest powołany przede wszystkim po to, by na mocy chrztu świętego podejmować posługę przekazywania wiary na różnych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze gotowym „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3, 15). Katechista jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowiedni sposób i z odpowiedzialnością (Antiquum Ministerium, 6).
Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Wszystkim odpowiedzialnym za dzieło Szkoły Katechistów w Diecezji Ełckiej, oraz kandydatom podejmującym trud kompleksowej formacji do posługi katechisty i dawania świadectwa wiary z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dano w Ełku, 1 października 2023 r.
we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii