Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej

19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku (8.00 – 12.30) dodatkowo: wtorki i czwartki (14.00 – 16.00)

tel. (87) 621 69 87
tel. (87) 621 69 89
e-mail: sad.biskupi@diecezja.elk.pl

Wikariusz sądowy (Oficjał):

ks. kan. dr Paweł Makarewicz

Rzecznik sprawiedliwości:

ks. mgr lic. Tomasz Gajda

Obrońcy węzła małżeńskiego:

ks. dr Romuald Zdanis

dr Anna Szafranko

ks. dr Mariusz Marszałek SAC

Sędziowie diecezjalni:

ks. mgr lic. Tomasz Gajda

ks. kan. dr Maciej Gilewski

ks. kan. dr Sławomir Grodecki

ks. mgr lic. Sławomir Kudrawiec

ks. kan. dr Marcin Maczan

Audytorzy:

ks. mgr Łukasz Kordowski

ks. kan. mgr Mirosław Sorbaj

Kierownik kancelarii sądu:
dr Agnieszka Gilewska

Notariusz:

dr Agnieszka Gilewska

mgr Barbara Tyszkiewicz

Adwokaci:

ks. prał. lic. Mieczysław Brzóska – tel. (87) 6215928

mgr Maciej Góral – tel. 784 412 754

dr hab. Justyna Krzywkowska – tel. 784 548 237

mgr lic. Katarzyna Magnuszewska – tel. 662 627 535

dr Rafał Wójcicki – tel. 692 206 242

Koszty sądowe w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzonych w Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej

– Opłata sądowa wynosi 1400 zł. Jeśli strona mieszka poza Polską opłata sądowa wzrasta o 200 zł.
– Obniżenie kosztów sądowych przysługuje stronie ubogiej. O ubóstwie strony, na prośbę sądu, zaświadcza jej własny proboszcz.
– Honorarium za sporządzenie opinii psychologicznej przez biegłego wynosi 350 zł.
– Wynagrodzenie dla adwokatów kościelnych zatwiewrdzonych przy Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej wynosi maksymalnie 1400 zł.
– Pomoc prawna i procesowa udzielana przez pracowników sądu jest bezpłatna

II INSTANCJA
METROPOLITALNY SĄD ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22
tel. 89 524 71 50; fax 89 524 71 51

e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl