WIKARIUSZE GENERALNI: 
Bp dr Dariusz ZALEWSKI

ks. kan. dr Marcin MACZAN

19-300 Ełk,  Plac Katedralny 1
tel. 87/ 621-68-02     
e-mail: kuria(at)diecezja.elk.pl

KANCELARIA KURII
19-300 Ełk,  Plac Katedralny 1
tel. 87/ 621-68-02     509 656 542
e-mail: kuria(at)diecezja.elk.pl

KANCLERZ:
ks. kan. dr Marcin MACZAN
tel. 87/ 621-68-04
e-mail: kanclerz.elk(at)gmail.com

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek9.00 – 13.00
Wtorek9.00 – 13.00; 14.00 – 16.00
Środa9.00 – 13.00
Czwartek9.00 – 13.00; 14.00 – 16.00
Piątek9.00 – 13.00

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
Dyrektor: ks. kan. dr Jacek UCHAN
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1, tel. 87-621-68-14
e-mail: wdo@diecezja.elk.pl, http://www.wdo.elk.pl 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży:
ks. mgr lic. Łukasz MALINOWSKI

Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży:
ks. mgr Adrian SADOWSKI

19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10
e-mail: mlodzielk@gmail.com, http://genezaret.elk.pl

  • Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza
    Diecezjalny Duszpasterz: ks. mgr Dariusz KONOPKO
    tel. 517 653 411; e-mail: lso@diecezja.elk.pl 


WYDZIAŁ KATECHETYCZNY
Dyrektor: ks. dr Wojciech KOTARSKI
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1, tel. 87-621-68-06
e-mail: wk@diecezja.elk.pl    http://www.wk.diecezja.elk.pl

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
Dyrektor: ks. mgr lic. Michał PUCZYŁOWSKI
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego: mgr Monika ZUBOWICZ
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1, tel. 87-621-68-15
e-mail: wdr.diecezja.elk@gmail.com
https://wdr.diecezja.elk.pl 

WYDZIAŁ MISYJNY
Dyrektor: ks. mgr Krzysztof KARSKI
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1, tel. 87-621-68-02
e-mail: kk1791@wp.pl
www.diecezjaelk.pl/wydzial-misyjny/

WYDZIAŁ ZAKONNY
Dyrektor: Bp dr Dariusz ZALEWSKI
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1, tel. 87-621-68-02

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Ekonom Diecezjalny: ks. prał. mgr Tadeusz HERMAN
19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1, tel. 87-621-68-07
e-mail: we@diecezja.elk.pl
https://diecezjaelk.pl/wydzial-ekonomiczny/

Historia Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Historia Ełckiej Kurii Diecezjalnej – na podst. artykułu: Ks. dr Marian Szczęsny, Społeczne podłoże tworzenia struktur organizacyjnych Diecezji Ełckiej, Ełckie Studia Teologiczne, Tom III, 2002, s. 277 – 279

W 1992 roku Kuria Biskupia rozpoczęła swoją działalność na plebanii przy parafii św. Wojciecha w Ełku, mając do dyspozycji jedno pomieszczenie z kancelarią ogólną na parterze i drugie na poddaszu z przeznaczeniem na wydział nauczania chrześcijańskiego. Do tego celu były wykorzystane sale katechetyczne, ponieważ lekcje religii już od 1990 r. powróciły do szkół. Od 1993 roku Ełcka Kuria Diecezjalna kontynuowała swoje funkcjonowanie w budynku przy ul. 3 Maja 10, który Urząd Miasta sprzedał Kościołowi Ełckiemu za przysłowiową złotówkę.

Był to znaczny sukces nowej diecezji, aczkolwiek stan tego budynku wymagał poważnego remontu, o konieczności którego informował miesięcznik Martyria w styczniu 1993 r. Można tam m.in. wyczytać: „Stan tego dość przestrzennego budynku wymaga gruntownego remontu. Stał on jakiś czas jakby bezpański i ulegał niszczeniu z powodu braku ogrzewania oraz dewastacji przez ludzi…. Można tylko dodać, że władze miasta, przekazując budynek na rzecz Kurii Biskupiej i Ksiądz Biskup – przyjmując, uratowali miasto przed perspektywą szpetnej ruiny w jego centrum” .

Już od stycznia 1993 roku w tym budynku mieściły się biura następujących urzędów kurialnych: Kolegium Teologicznego, Wydziału Nauki Chrześcijańskiej i redakcji miesięcznika Martyria. Od grudnia 1992 zamieszkał tam ks. Marian Szczęsny – w charakterze lokatora i dozorcy. W lipcu i sierpniu 1993 roku mieszkanie jego było trzykrotnie okradane. Jesienią tegoż roku do wyremontowanych pomieszczeń budynku przy ul. 3 Maja przeniesiono pozostałe urzędy kurialne diecezji i zakwaterowało się dalszych dwóch księży, pracowników Kurii Biskupiej. W tych okolicznościach ustały napady rabunkowe nieznanych sprawców.

Okazało się z czasem, że pomieszczenia przy ul. 3 Maja są niewystarczające i mało funkcjonalne z wielu względów. Otóż budynek ten niegdyś służył jako internat dla uczniów szkół zawodowych i tych pomieszczeń nie dało się dostosować do funkcjonowania urzędów kurialnych. Dalszym też zamiarem władz diecezjalnych było tworzenie ośrodków szkolno – akademickich, organizowanie naukowych sympozjów i konferencji o charakterze międzynarodowym. Również zamieszkiwanie księży biskupów nie na swoim, budziły refleksje nad podjęciem zadania budowy nowego domu.

Tymczasem wizyta Ojca Świętego w Ełku stawała się coraz bardziej realna, a zwłaszcza po kolejnym wyjeździe do Rzymu delegacji diecezjalnej w lipcu 1997 z Biskupem Ełckim Wojciechem Ziembą. Delegacja pojechała ponowić swoje zaproszenie, a Ojciec Święty po celebrze Mszy św. w ogrodach Watykanu, robiąc zdjęcie z delegacją, powiedział: „Lipcowy upał – w sam raz na Wigry”.

Pod wpływem tych czynników Biskup Ełcki wraz z gronem swoich współpracowników rozpoczął proces rozpoznawania możliwości budowy nowego domu z pomieszczeniami dla kurii i mieszkaniami księży biskupów Przy planowaniu budowy należało uwzględnić sale konferencyjne i miejsce przyjęcia Ojca Świętego. Zdecydowaną aprobatę wobec tych zamiarów wyrazili księża dziekani i inni kapłani diecezji ełckiej. Decyzję o budowie podjęto jesienią 1997 roku, a prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 1998 od budowy dziewięciu garaży, które służyły jako zaplecze magazynowe budynku nazwanego Centrum Pastoralno – Administracyjne Diecezji Ełckiej. Prace związane z wykopami pod ławy i fundamenty rozpoczęto w lipcu 1998 r. Budynek ten wraz z piwnicami posiada ponad 4.000 m2 powierzchni użytkowej. W maju 1999 roku elewacja i parter budynku były gotowe i przyjęto tam 8 czerwca Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z delegacją watykańską i świtą papieską.

Należy zauważyć, że koszt całkowitej budowy tego domu był niższy od sumy kosztorysowej stanu surowego. Stało się to dzięki licznym pracom społecznym i nadzorowi ekonoma diecezjalnego oraz wspomagającego go ks. Władysława Łady.

Na Święta Wielkanocne roku 2000 do Centrum Pastoralno – Administracyjnego położonego przy Ełckiej katedrze, Plac Katedralny 1 w Ełku przeniesiono wszystkie urzędy kurialne, poza Biurem Kolegium Teologicznego i Sądem Biskupim. Księża biskupi wprowadzili się już do własnych pomieszczeń.

Dziś budynek Centrum Pastoralno-Administracyjnego przy pl. Katedralnym 1 jest główną siedzibą Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Mieszczą się w tu wszystkie podstawowe Wydziały Kurii:
– Kancelaria Kurii
– Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
– Wydział Katechetyczny
– Wydział Rodzin
– Wydział Misyjny
– Wydział Ekonomiczny.

Sąd Biskupi, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży oraz redakcja Martyrii mieszczą się przy ul. 3 Maja 10.