Grabowo – Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Rys historyczny: Kościół w Grabowie zbudowano pod koniec XVI w. gruntownie odnowiono w 1732 r. Parafia ewangelicka powstała ok. 1580 r. Po II wojnie światowej kościół służy ludności katolickiej. Znane są następujące daty z historii tego obiektu: około 1589 roku powstanie kościoła, 1695- dostawienie wieży, 1732- gruntowa przebudowa, wzniesienie ołtarza głównego. Cennym elementem należącym do wyposażenia wnętrza kościoła, jest kamienna płyta nagrobna z początku XVII w. Obecnie leży ona przed wejściem do świątyni. Na wieży znajduje się stary, XIX- wieczny zegar, oraz dzwon z pierwszej ćwierci XVIII w. Dzwony odlano w 1724 i 1926 r. Wnętrze kościoła przebudowane zostało w latach 50, obecnego wieku. Parafię kanonicznie erygowano 14 sierpnia 1952 r.

Wyposażenie świątyni: Kościół posiada wnętrze o układzie jednonawowym. Sklepienie stanowi płaski sufit z drewnianymi elementami upiększeń. Wewnątrz świątyni centralne miejsce zajmuje prezbiterium. Prezbiterium wydzielone jest wysoką drewnianą balustradą, dekorowaną płycinami, ze złotą dekoracją roślinną w formie czteroliścia umieszczonego w centrum. Ołtarz główny Matki Bożej Różańcowej – architektoniczny, drewniany, dwukondygnacyjny. W pierwszej kondygnacji znajduje się drewniane dobrze zabezpieczone tabernakulum. W drugiej kondygnacji we wnęce umieszczona figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (zasłaniana obrazem Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus). Ołtarz zamknięty prosto, zwieńczony krzyżem.W tym samym stylu co ołtarz główny wykonane są ambonka i kredencja.

Odpust: MB Różańcowej (I niedziela października)

Księgi parafialne: od 1952 r.

 Adres:

Grabowo 60
19-500 Gołdap
Telefon: 87 615-66-51

Msze święte:

9:00
10:45 – kaplica w Boćwince
12:30
—-
Dni powszednie: 17:00