Janówka – Parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Rys historyczny: W 1604 r. był już folwark Janówka i ośrodek duszpasterski. W 1623 r. z fundacji królowej Bony wybudowano pierwszy drewniany kościół p.w. św. Anny. Parafię erygowano w 1628 r. – fundacja Stanisława Rudomina – p.w. Zwiastowania NMP. Drewniany kościół przetrwał do wzniesienia w 1908 r. obecnego (bowiem w 1848 r. określono go jako „przeszło lat dwieście wybudowany”). Nowy kościół murowany p.w. Zwiastowania NMP zbudowano staraniem ks. Jana Lenkowskiego. Konsekrowany 30.08.1921 r. przez bpa sufragana sejneńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. W 1941 r. częściowo zniszczony przez działania wojenne, w 1950 r. odbudowany przez ks. Skomoroszko.

Wyposażenie kościoła: Kościół jednonawowy, w stylu neogotyckim, wymiary: dł. 40 m, szer. lim, wys. Do sklepienia 12 m., główna wieża 40 m. W kościele są 4 ołtarze wykonane w dębie. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Zwiastowania NMP i scena Ukrzyżowania, a po bokach stoją figury św. Stanisława BM i św. Kazimierza. Ołtarze boczne posiadają wezwanie MB Częstochowskiej, św. Anny i św. Józefa.

Grupy parafialne: ministranci, trzeci zakon św. Franciszka, Żywy Różaniec, Caritas.

Odpusty: Zwiastowanie NMP – 25 kwietnia, św. Stanisława BM – 8 maja, św. Jana Chrzciciela – na uroczysku św. miejsce – 24 czerwca, św. Anny – 26 lipca, MB Różańcowej – 7 października.

Księgi parafialne: od 1850 r., kronika parafialna – od 2005 r.

Cmentarz: odległy od kościoła ok. 200 m

Przedszkola i szkoły: podstawowe: im. AK w Janowce, im. Kard. S. Wyszyńskiego w Jabłońskich, we Wronowie i w Jaśkach; Gimnazjum w Janowce.

Z parafii pochodzą: Ks. Bp Romuald Kamiński, Ks. Piotr Faltyn, Ks. Jan Harasim, Ks. Leszek Kamiński, Ks. Marek Zalewski, Ks. Wojciech Kotarski, Ks. Sławomir Hońko.

Do parafii należą miejscowości: Chomontowo, Grabowo Wieś, Grabowo Kolonie, Jabłońskie, Jankie-lówka, Janówka, Jaśki, Korytki, Mazurki, Mikołajówek, Posielanie, Pruska Mała, Pruska Wielka, Słoboda, Sucha Wieś, Topiłówka, Wronowo, Wysokie, Ziółkowo.

 Adres:

Janówka 50
16 – 300 Augustów
Telefon: (087) 644 93 24

Msze święte:

8:00
10:00
12:00