Prawdziska – Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła

Rys historyczny: Parafia św. Andrzeja Ap. w Prawdziskach jest jedną z najstarszych parafii katolickich utworzonych na terenie dawnych Prus Wschodnich. W 2005 r. obchodziła 100-rocznicę powstania. W strukturach diec. Warmińskiej została erygowana w 1972 r. Świątynia została wybudowana po I wojnie światowej, poświęcona w 1921 r. i konsekrowana przez Bpa Maksymiliana Kallera w 1936 r. W latach 1972-1983 kościół został gruntownie odrestaurowany przez proboszcza Ks. Stanisława Bąka. Kolejne remonty przeprowadził w latach 1983-1989 kolejny proboszcz, Ks. Marian Szewczyk. W latach 2001-2005 świątynia została pokryta nową dachówką ceramiczną. Na terenie cmentarza kościelnego znajduje się grota Matki Bożej, pobudowana w ostatnich latach.

Wyposażenie: Kościół w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły, pokryty dachówką ceramiczną. Wieża przykryta dachem dwuspadowym. Świątynia posiada wnętrze o układzie jednonawowym. W centralnej części kościoła znajduje się ołtarz wykonany z drewna dębowego. W bocznych ołtarzach zamieszczono: po stronie północnej – obraz Andrzeja Apostoła, po stronie południowej – obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę.Naprzeciw ołtarza głównego znajduje się chór muzyczny

Msze Święte: dni powszednie: 17.00 (w okresie letnim o 18.00), niedziele: 9.00, 11.00 (kaplica w Turowie), 13.00

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, ministranci

Odpusty: św. Andrzeja Ap. – 30 listopada, MB Anielskiej – 2 sierpnia

Księgi parafialne: od 1972 r.

Cmentarz: cmentarz komunalny w Prawdziskach

Do parafii należą miejscowości: Ginie, Kiele, Koleśniki, Prawdziska, Stare Cimochy, Turowo, Zocie

Kaplice: Filialna (tymczasowa) w Turowie.

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Prawdziska 5
19-314 Prawdziska
Telefon: (87) 629-86-60

Msze święte:

9:00
13:00